ทต.ช้างเผือก จัดพิธีรดน้ำดำหัว และขอพรจากคณะผู้บริหาร

InstaCam48ณ ห้องประชุมชั้นที่ 3 เทศบาลตำบลช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ข้าราชการและพนักงานเทศบาลฯจำนวนกว่า 200 คน จัดทำพิธีรดน้ำดำหัว และขอพรจากคณะผู้บริหารเทศบาลฯ โดยมีนายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก เป็นตัวแทนคณะผู้บริหารกล่าวให้พรแก่ข้าราชการและพนักงานฯราชการ  เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2558

วัชรพงษ์ มีทรัพย์กว้าง / รายงานInstaCam49 InstaCam46 (1) InstaCam41