ทต.ช้างเผือกเชิญชวนประชาชนเข้าวัดฟังเทศรถด่วนพิเศษเพื่อนำความดีสู่สังคม

IMG_1759 เทศกาลเข้าพรรษา เทศบาลตำบลช้างเผือกเชิญชวนประชาชนเข้าวัดฟังเทศรถด่วนพิเศษเพื่อนำความดีสู่สังคม..
เมื่อค่ำวันที่ 12 ตุลาคม 2558 นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมตรีเทศบาลตำบลช้างเผือก พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลช้างเผือก ให้การตอนรับ นายปวิณ ชํานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมภริยา ที่มาร่วมงานฟังเทศน์รถด่วนขบวนพิเศษ ในฤดูกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2558 ซึ่งทางวัดเจ็ด ยอดอารามหลวงและเทศบาลตำบลช้างเผือกเป็นเจ้าภาพ โดยมีพุทธศาสนิกชนจากอำเภอต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่เดินทางมาเข้าร่วมรับฟังเทศนารถด่วนพิเศษเป็นจำนวนมาก
นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลช้างเผือก กล่าวว่า การฟังเทศน์รถด่วนขบวนพิเศษ ของจังหวัดเชียงใหม่ ได้ริเริมขึ้นเมื่อประ 7-8 ปีที่ผ่านมา โดยพุทธศาสนิกชนตัวเมืองเชียงใหม่ โดยเฉพาะผู้ที่เกษียณอายุราชการมาแล้วตลอดจนผู้ศรัทธาจากวัดต่าง ๆ ชมรมผู้สูงอายุได้ชวนกันฟังธรรมทุก ๆ วันพระ ต่อมาได้แพร่ขยายไปในวงกว้างมากขึ้นจากชุมชนสู่ตำบลและหลายตำบลจากนั้นได้ร่วมกันทั้งอำเภอเมือง จ.เชียงใหม่ และขณะนี้ได้กระจายไปทั้งจังหวัดเชียงใหม่ไปแล้ว
นายกเทศมนตรีฯกล่าวอีก ในฐานะที่เป็นผู้บริหารส่วนท้องถิ่น มองว่าประเทศไทยเป็นเมืองพุทธกว่า 90% ทางเทศบาลตำบลช้างเผือก ให้เล็งเห็นความสำคัญของศาสนา ที่ผ่านมาเทศบาลก็ได้ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนามาด้วยมาตลอดพร้อมกับให้ชุมชนแต่ละชุมชนประกวดการทำบุญเข้าวัดส่งเสริมให้คนในชุมชนทำความดีกันมากยิ่งขึ้น สำหรับในเขตเทศบาลตำบลช้างเผือก ซึ่งมีวัดอยู่สองแห่งประกอบด้วยวัดอารามหลวงวัดเจ็ดยอดและวัดช่างเคี่ยน เมื่อมีกิจกรรมประเพณีทางศาสนาประชาชนในพื้นที่ให้ความร่วมมือกับทางวัดเป็นอย่างดีมาโดยตลอด ในส่วนงบประมาณในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ทางเทศบาลให้การสนับสนุนตามความเหมาะสมมาโดยตลอดเช่นเดียวกัน
 วัชรพงษ์ มีทรัพย์กว้าง / รายงานIMG_1762 IMG_1765