อบจ.เชียงใหม่ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชนอำเภอแม่แตง

077

วันนี้ (30 ธ.ค.58 ) นายบุญเลิศ  บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริการส่วนจังหวัดเชียงใหม่  นางอารีย์  ชัยขันธ์ นายณรงค์  จักรแก้ว ส.อบจ.เขตอำเภอแมแ่แตง ทำการออกหน่วยเคลื่อนที่ในเขตพื้นที่อำเภอแม่แตง ตามโครงการออกหน่วยเคลื่อนที่ อบจ.เชียงใหม่ บริการประชาชน ประจำปี 2559 เพื่อนำผ้าห่ม อาหารแห้ง มอบให้แก่ประชาชน ณ บริเวณสนามกีฬาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานหนาวนี้ที่เมืองแกนครั้งที่ 6 โดยมีนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอแม่แตง กำนัน  เป็นผู้รับมอบเพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่แต่ละตำบลที่ได้รับผลกระทบจากความหนาวเย็น

ทีมข่าวซีเอ็มสกายนิวส์ รายงาน

069

078

061