ทต.หนองหารนำชาวบ้านทำผางประทีปจุดแปรอักษรถวายในหลวง

465723นายสุพล ณ วิชัย สจ.เชียงใหม่ อ.สันทราย เขต 2  นางสุพิศ.  เถียรทิม นายกเทศมนตรี ทต.หนองหารฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล ข้าราชการ เจ้าหน้าที่พนักงาน ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองหาร 5 หมู่บ้าน ร่วมถวายความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยการร่วมแรงร่วมใจทำผางประทีปเพื่อจุดผางประทีป แปรอักษร ณ เทศบาลตำบลหนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่465719 465750 465719 465720 465722 465710 465653465724