ซอย 6 สามัคคีบ้านศรีบุญเรือง วิถีชุมชน ต้นแบบแห่งความสามัคคี อ.สารภี เชียงใหม่

15822819_1607064482934988_7376051228599727250_nที่ ซอย 6 สามัคคี บ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่3 ตำบลไชยสถาน อ.สารภี จ.เชียงใหม่ นายบุญโสต สมมนุษย์ นายกเทศมนตรีเทศบาล ต.ไชยสถานฯ ชาวบ้านกว่า 32 ครอบครัว ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ในทุกวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี ซึ่งชาวบ้านได้ปฎิบัติสืบทอดกันมาหลายสิบปีแล้วจากรุ่นสู่รุ่น ชาวบ้านในซอยนี้เล่าว่าเกิดมาก็เห็นกิจกรรมนี้แล้ว และมีการพัฒนากิจกรรมขึ้นเรื่อยๆตามความเจริญของชุมชน

นอกจากกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่แล้วยังมีกิจกรรมการทำซุ้มประตูป่าจุดผางประทีปในคืนวันยี่เป็ง,กิจกรรมปี๋ใหม่เมือง การแห่ไม้ก้ำพร้อมดำหัวผู้เฒ่า-ผู้แก่ ทั้งหมดถึง 5 คน ซึ่งมีแม่จันทร์ โพธา  อายุมากถึง 88 ปี เป็นที่เคารพนับถือของคนในซอย อีกทั้งร่วมกันทำความสะอาดซอยในวันสำคัญต่างๆ

และภายในซอยนี้มีเป็นศูนย์รวมหลากหลายอาชีพหลายอย่างอาทิเช่น โรงงานย้อมผ้า,สำนักงานบัญชี, Cooking tour โรงเรียนสอนทำอาหารแก่แขกทัวร์ต่างชาติ บริษัทรับเหมาก่อสร้าง ,และบริษัททัวร์รถตู้เช่าบริการ อีกด้วย

ชาวบ้านในซอยให้ความสำคัญในเรื่องความเป็นกลุ่มความเป็นหนึ่งเดียวในทุกๆเรื่อง จะช่วยกันคิดช่วยกันสร้างสรรค์ แล้วสอนลูกสอนหลานให้รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รู้จักแบ่งปัน มีความสามัคคี

โดยมี นางนงนุช โพธา สมาชิกสภาเทศบาล ต.ไชยสถานฯ , นายอุทัย คำเลิศ ,นายสุริยัน รินไชยยา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน บ้านศรีบุญเรือง ม.3 นำชาว ซอย 6.สามัคคีขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆให้สมบูรณ์แบบตลอดมา15726431_1607064076268362_5534928221089123756_n 15698055_1607064382934998_9086298402712907918_n15747356_1607064132935023_99500956846580241_n 15826073_1607064342935002_1043174005594612977_n 15780898_1607064752934961_8081998151292989906_n 15823110_1607064439601659_2690643750313298316_n 15823152_1607064676268302_3134830091742262392_n