รายงานพิเศษ…เดินสายเชิงรุกเพื่อปกป้องป่าของแผ่นดินแม่ (แม่ฮ่องสอน )

DSCN3486รายงานพิเศษ..
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแม่ฮ่องสอน เดินสายเชิงรุกเพื่อปกป้องป่าของแผ่นดินแม่ ( แม่ฮ่องสอน ) ตามนโยบายรัฐฯ Road mapประชารัฐ มุ่งเน้น ให้ประชาชนชุมชนรู้จักหันมาใช้วัสดุเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก

นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ผู้อำนวยการสูง) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า แนวทางในการทำงานของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอนนั้น ได้วางแผนการทำงานแบบเชิงรุกและบูรณาการณ์ โดยประสานกับทุกหน่วยงานในพื้นที่ ไม่ว่า ฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ ท้องถิ่น ตลอดจนผู้นำชุมชนการปฏิบัติงานทุกอย่างต้องยึดหลักและนโยบายพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐบาล เป็นหลักตาม.Road mapประชารัฐโดยมุ่งเน้น ให้ประชาชนชุมชนรู้จักหันมาใช้วัสดุเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก
ขณะเดียวกัน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ยังได้เตรียมความพร้อมในเรื่องการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า แบบบูรณาการ โดยกำหนดพื้นที่ดูแลรับผิดชอบอย่างชัดเจน ประเมินผลปฎิบัติการทุกสัปดาห์ ประกอบกับกำหนดภารกิจหน้าที่ลงสู่อำเภอตำบลหมู่บ้านและหย่อมบ้านโดยมุ่งเน้นการการป้องกันฯและการสื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่านวิทยุหลักของจังหวัดแม่ฮ่องสอน 3ภาษาเนื่องจากราษฎรส่วนใหญ่เป็นชนเผ่าหลายชนเผ่าสร้างเครือข่ายโดยเน้นผู้นำชุมชนหรือผู้นำจิตวิญญานที่ชาวบ้านให้ความเคารพเชื่อถือ ในระยะเวลาเดือนสองเดือนภายหน้านี้ จัดทำแนวหน้ากันไฟแต่ละอำเภอที่มีเขตรับผิดชอบติดต่อไปเพื่อไม่ให้เกิดไฟป่าในพื้นที่ของแต่ละท้องที่อย่างชัดเจน นอกจากนี้แล้วได้ประสานกับ ทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 17 ได้ประสานกับผู้นำท้องถิ่นของประเทศเพื่อนบ้าน ( เมียร์มา ) จะขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดการไฟป่า โดยเฉพาะในเขตติดต่อตามแนวชายแดน วัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนทั้งสองประเทศมีส่วนร่วมในเรื่องไฟป่าที่สร้างปัญหาให้เกิดหมอกควัน และให้เกิดความรักสามัคคีบ้านพี่เมืองกัน คาดว่าปีนี้จังหวัดแม่ฮ่องสอนคงลดปริมาณการเกิดหมอกควันและไฟป่าอย่างมีประสิทธิภาพกว่าหลายปีที่ผ่าน
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวอีกว่า สำหรับ การดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องอสนนั้น ได้สั่งการให้แต่ละหน่วยที่รับผิดชอบในพื้นที่นั้น ๆ ได้ออกตรวจลาดตระเวนและจับกุมพวกตัดไม้ทำลายป่า นอกจากนี้แล้วยังทวงคืนผืนป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียว(ภูเขาหัวโล้น) ซึ่งมีการบุกรุกทำลายป่าทำไร่เกษตรเชิงเดียว อาทิ ทำไร่ กะหล่ำปลี แครอท ไร้ข้าวโพด ต่าง ๆ เพื่อคืนผืนป่าให้แผ่นดินแม่ ( แม่ฮ่องสอน ) และส่วนรวมต่อไป
//////////////////////////////////////////S__34103334 1294503 135613 20139 20121 20114 409 362