ตำรวจจราจร ชม. ปลูกฝังความรู้กฎจราจรเบื้องต้นแก่เด็กประถม ตามโครงการเชิงรุกของงานจราจร

S__4186958

วันนี้ ( 22 ก.พ. 60 ) เวลาประมาณ 14.30-16.00 น. ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.ฐาปนพงศ์ ชัยรังษี  ผกก.กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ได้มอบหมายให้ พ.ต.ท.ดร.ณรัฐช์พงศ์  อุดมศรี รรท.รอง ผกก.กลุ่มงานจราจรฯ พร้อมด้วย ร.ต.ท.ธงทอง วรรณา และ จนท.ศึกษาอบรมจราจรเชียงใหม่ ได้เดินทางไปบรรยายให้ความรู้เรื่องกฎจราจรเบื้องต้นสำหรับเด็ก ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมปีที่ 5-6 ของโรงเรียน เทศบาลวัดเมืองสาตร ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ตามโครงการเชิงรุกของงานศึกษาอบรมจราจรเชียงใหม่ กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่.

S__4186961

S__4186960

S__4186957

S__4186956

S__4186962

S__4186964

S__4186963

S__4186959