งานอายุวัฒนมงคลครบรอบ 73 ปี หลวงพ่อพระครูวิธานวรกิจ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร

พระครูวิธาน1ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากนายสำราญ จันทร์อดิศร (นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนธรรมราชศึกษา-พระสิงห์) ฝากแจ้งข่าวและขอกราบอาราธนานิมนต์/เรียนเชิญ ศิษย์เก่าโรงเรียนธรรมราชศึกษาทุกรูป/คน ร่วมงาน อายุวัฒนมงคล อายุครบรอบ 73 ปี ของหลวงพ่อพระครูวิธานวรกิจ (สงวน ฟูน้อย) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อดีตครูโรงเรียนธรรมราชศึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ณ พระวิหารวัดพระสิงห์ฯ
โดยมีกำหนดการดังนี้
– เวลา 09.30 น. ทำบุญทักษิณาให้กับ พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ฟู อตฺตสิวมหาเถร) และ พระธรรมสิทธาจารย์
– เวลา 10.30 น. พระสงฆ์ 9 รูปเจริญพุทธมนต์
– เวลา 11.00 น. ถวายเพลแด่พระสงฆ์สามเณรวัดพระสิงห์ฯ รวมจำนวน 150 รูป เสร็จงานเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมรับประทานอาหารเที่ยงด้วยกัน ในการนี้ทางสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนธรรมราชศึกษา – พระสิงห์ ได้ร่วมกับศรัทธาประชาชนทั่วไปตั้งโรงทาน และเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านมาร่วมงานมงคลครั้งนี้ด้วยพระครูวิธาน6พระครูวิธาน4พระครูวิธาน3