ผวจ.แม่ฮ่องสอน ลุยลงพื้นที่สานงานต่อหลังมีคำสั่งพ้นผิดกรณีค้ามนุษย์

S__188891142ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนลงพื้นที่ทันทีตั้งแต่วันแรกที่กลับเข้ารับงาน หลังพ้นมลทินจากโดนพาดพิงกรณีค้ามนุษย์ เร่งแก้ไขปัญหาที่ค้างทั้งการมอบสัญชาติและพื้นที่ทำกินแก่ราษฎรที่ขาดโอกาสมานาน
หลังจากนายสืบศักดิ์  เอี่ยมวิจารณ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ต้องถูกสั่งการด่วนให้เข้าไปช่วยราชการ   ที่กระทรวงมหาดไทยเมื่อกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา จากกรณีถูกพาดพิงซื้อบริการและค้ามนุษย์   ทำให้ถูกตั้งกรรมการขึ้นมาสอบสวนข้อเท็จจริงจากหลายๆ ฝ่าย    จนกระทั่งล่าสุดได้ข้อสรุปว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวและมีหนังสือคำสั่งจากกระทรวงมหาดไทยให้คืนตำแหน่งและกลับมาปฏิบัติหน้าที่ยังจังหวัดแม่ฮ่องสอนตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน เป็นต้นไปนั้น
ความเคลื่อนไหวล่าสุดในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน  เลือกที่จะเดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่โดยรถยนต์กลับเข้าพื้นที่ในเส้นทางหลวงหมายเลข 108   เพื่อเข้าร่วมประชุมมอบนโยบายแก่คณะทำงานในระดับอำเภอ   ตำบลและเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยเหลือ  ณ  หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง   และเป็นประธานในการเปิดการขับเคลื่อนโครงการป่าดูแลคน-คนดูแลป่า  ภายใต้นโยบายจัดที่ดินทำกินให้ชุมชมตามนโยบายรัฐบาล (คทช.)  เพื่อให้ประชาชนชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีที่ดินทำกินอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ในขณะที่  ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน กลุ่มเด็กนักเรียนไร้สัญชาติที่ได้รับสัญชาติไทยแล้วและเด็กที่อยู่ระหว่างการยื่นคำร้องเพื่อขอสัญชาติไทย  รวมถึงกลุ่มมวลชนบ้านห้วยโผที่ประสบภัยพิบัติดินโคลนถล่มทับหมู่บ้าน กว่า 151 หลังคาเรือน เมื่อปี 2545  ที่ได้รับความช่วยเหลือจากนายสืบศักดิ์  เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายอำเภอแม่สะเรียง ได้มารอต้อนรับ เพื่อแสดงความขอบคุณ และยินดีที่นายสืบศักดิ์ได้กลับมาปฏิบัติหน้าที่ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยกลุ่มผู้สูงอายุจากบ้านห้วยโผ ได้ร่วมกันผูกข้อมือเพื่อเรียกขวัญผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนตามแบบประเพณีดั้งเดิมของชาวปะกาเกอญอด้วย
แนวทางการดำเนินการในภาพรวมของผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนหลังจากนี้ หลายฝ่ายเชื่อว่าแนวนโยบายที่เคยกำหนดเป็นยุทธศาสตร์จังหวัดมาก่อนหน้านี้ จะสามารถดำเนินการต่อไปได้ตามข้อเรียกร้องของราษฎรชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งยังคงอีกหลายโครงการที่รอการตกผลึกนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นในเร็ววันS__188891152 S__188891151 S__188891150 S__188891149 S__188891148 S__188891147 S__188891146 S__188891145 S__188891144 S__188891143 S__188891141