ชาวบ้านแตกตื่น พบฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ อายุกว่าสี่ร้อยปี

185622ผู้สื่อข่าวรายงว่าที่ วัดยางกวง  อดีตวัดร้าง ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ขณะที่ พนักงานของ หจก.เจติยารา คอนสตรัคชั่นกำลังขุดดินเพื่อสร้างฐานพระวิหาร ได้พบกับฐานพระพุทธรูป ซึ่งคาดว่ามีอายุกว่าสี่ร้อยปี โดยพระครูปลัดสุรเดช หรือพระครูบายางกวง เจ้าอาวาส ได้แจ้งให้กรมศิลปากรให้เข้ามาตรวจสอบต่อไป

ตามตำนานที่ได้ศึกษากันก็พอจะประมาณได้ว่า องค์พระเจดีย์ประธาน สร้างขึ้นในช่วงเวลาที่ล้านนาเป็นเอกราชคือ ในระยะตั้งแต่ ปี พ.ศ. 1839-2100 หรือประมาณพุทธศตวรรษที่ 20 ซึ่งอยู่ในรัชกาลของพญาติโลกราช (พ.ศ. 1985 – 2030) และมีการบูรณะเจดีย์อีกครั้งในช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 21 หรือราวต้นรัตนโกสินทร์ (ตรงกับสมัยพระเจ้ากาวิละ) ต่อมาได้ทำการบูรณะอีกครั้งในสมัยรัชกาลปัจจุบัน ซึ่งได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณพระเทพวรสิทธาจารย์ รองเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร เป็นประธานในการบูรณะจนแล้วเสร็จ185621 185622185620 185619 185618 456 8