โครงการชาวนาน้อยนำเยาวชนร่วมเรียนรู้วิถีการทำนาแบบดั้งเดิม ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติจริง

19 ส.ค. 60 นายศรันยู มีทองคำ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการชาวนาน้อย นำเด็กเรียนรู้วิถีการทำนาแบบดั้งเดิม  “ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ” เทศบาลตำบลสันผีเสื้อโดยนายลักษ์ บุญชละ นายกเทศมนตรีฯ ร่วมกับ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ และ ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโยลีการเกษตรประจำตำบลสันผีเสื้อ กองพันพัฒนาที่ 3 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่  ปราชญ์ชาวนา ผู้นำชุมชน และโรงเรียนในพื้นที่ทั้งนี้เพื่อถ่ายทอดวิถีชาวนาไทยสู่คนรุ่นใหม่ ส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนและเรียนด้านการปฏิบัติจริง โดยนักเรียน-เยาวชน ตั้งแต่ชั้นอนุบาล-มัธยมปลาย ได้เข้าร่วมเรียนรู้วิถีการทำนาแบบดั้งเดิม ทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติจริง ณ บ้านชาวนาน้อย หมู่ที่ 3 บ้านท่าร้องขี้ควาย ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

นายลักษ์ บุญชละฯเผยอีกว่าดังกล่าว เทศบาลตำบลสันผีเสื้อได้เล็งเห็นถึงความสำคัญจึงได้จัดกิจกรรมดีๆขึ้นเพื่อให้กลุ่มพลังมวลชนและ เด็กนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ในการทำนา ปลูกข้าว เมื่อข้าวแปลงนานี้เจริญเติบโตขึ้นและเก็บเกี่ยวได้แล้ว ข้าวทั้งหมดจะได้นำไปแจกจ่ายไปร่วมในโครงการอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนและองค์การอื่นๆ อีกทั้งยังเป็นการทำความดีเพื่อถวายอาลัยแด่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 อีกด้วย20638528_781155528712046_674857809265905396_n 20767991_127024594584593_1854815767920702537_n 20728241_781155642045368_5363305670067738392_n 20708470_127025111251208_6871281809795442119_n 20708305_127025061251213_764426663143331136_n 20708222_781155775378688_461257338050097854_n 20708146_781155555378710_4328491709532042984_n20664790_781155515378714_6546475341791287424_n 20664659_127025001251219_8939803905705283000_n20664178_127023704584682_2337777948694071254_n 20663917_781155888712010_1506115693869204328_n 20638962_781155698712029_8617000218422285607_n 20638926_781155675378698_5262569512449044580_n 20638466_781155802045352_2418994159658306865_n 20638204_781155948712004_7058563646877694049_n 20638150_127024584584594_398637094790568771_n 20637994_781155558712043_32770324621956216_n 20637988_127024504584602_560773559598431948_n 20622117_127025074584545_3657679096758284537_n