รัฐบาลส่งเสริมเรียนภาษาอังกฤษจากเจ้าของภาษาได้ฟรีทุกที่ ทุกเวลา ทางแอพพลิเคชั่น Echo English

1502781903749

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ที่ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่  มีการแถลงข่าวประจำสัปดาห์ของจังหวัดเชียงใหม่  นางสุขชัญญา เรืองมณี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เปิดเผยในที่แถลงข่าวว่า จากนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการยกระดับภาษาอังกฤษของประชาชน จึงเกิดความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและประชารัฐ ได้พัฒนาแอพพลิเคชั่น Echo English ซึ่งเป็นครั้งแรกที่คนไทยทุกคนสามารถเรียนภาษาอังกฤษจากเจ้าของภาษาได้ฟรี ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านทางมือถือและแท็บเล็ต

นอกจากนี้ผู้เรียน Echo English ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน เพราะบทเรียนได้รับการออกแบบให้เป็นไปตามหลักการเรียนรู้ภาษาตามธรรมชาติ มีทั้งหมด 200 บทเรียน ให้คนไทยได้ฝึกฟัง พูด อ่าน เขียน โดยจำลองสถานการณ์ต่างๆ ที่คนไทยจำเป็นต้องใช้ในชีวิตจริง อาทิ บทสนทนาทั่วไป ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการค้าและการบริการ ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพต่างๆ เป็นต้น

สำหรับประชาชนที่สนใจสามารถทดลองดาวน์โหลดในระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android) และระบบ IOS โดยกดค้นหา พิมพ์คำว่า “Echo English” และกดติดตั้งแอพพลิเคชั่น ได้แล้ววันนี้ ซึ่งหัวใจสำคัญของการประสบความสำเร็จในการเรียนภาษาอังกฤษ ประกอบไปด้วย 3 ปัจจัย คือ เรียนรู้ จากต้นแบบภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง, มีระบบ Feedback ที่ช่วยแก้ไขให้ถูกต้องในทันที, และหมั่นฝึกฝน ขวนขวายเรียนรู้สม่ำเสมอ เป็นหน้าที่สำคัญของประชาชนทุกคนที่จะต้องช่วยกันพัฒนาตนเองให้ประสบความสำเร็จต่อไป.

1502781903765

 

1502781903639