ขนส่งเชียงใหม่ประมูลป้ายเลขสวย อักษร ขว (ขับรถเลขสวย ร่ำรวย โชคดี มีวาสนา) จำนวน 301 หมายเลข

S__12107819

วันนี้ ( 12 มิ.บ. 61 ) ที่ห้องประชุมชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ มีการแถลงข่าวของส่วนราชการต่อสื่อมวลชนประจำสัปดาห์  นายชาญชัย  กีฬาแปง  ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่  เปิดเผยว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่กำหนดจัดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวยรถยนต์นั่งไม่เกิน  ๗  คน  (รถเก๋ง)   ครั้งที่ ๒๒ หมวดอักษร ขว  ( ขับรถเลขสวย ร่ำรวย โชคดี มีวาสนา ) จำนวน 301 หมายเลข ในวันเสาร์ – อาทิตย์ที่ 30  มิถุนายน – 1  กรกฎาคม  2561  ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส     โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

S__12107822

จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดประมูลแผ่นป้ายทะเบียนรถเลขสวย ( รถยนต์เก๋ง ) มาแล้ว  จำนวน 21 ครั้ง  22หมวดอักษร นำเงินรายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่ายเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) จำนวนรวมทั้งสิ้น 470,728,774บาท  ทั้งนี้เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนทั่วประเทศ  สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก กปถ. ในโครงการต่างๆ  อาทิเช่น โครงการจัดซื้อเครื่องมือตรวจจับความเร็วรถ, เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์,  กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV), โครงการรถโมบายอบรมเสริมสร้างความรู้วินัยกฎจราจร, โครงการปลูกฝังเด็กไทย ใส่ใจวินัยจราจร, โครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย,  โครงการขนส่งสัญจรสอนน้องใช้รถใช้ถนน,  โครงการตรวจรถฟรีขับขี่ปลอดภัย,  โครงการขนส่งห่วงใยใส่ใจผู้ประสบภัยจากรถ โดยมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการจากอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนนเป็นประจำทุกปี โครงการสื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารและข้อมูลด้านความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนนผ่านจอ LED และโครงการมั่นใจทั่วไทย  รถใช้  GPS  เป็นต้น

 

S__12107817

ทั้งนี้ผู้ชนะการประมูลป้ายเลขสวยได้แก่หมายเลข  ขว  1,  ขว  8899,  ขว  1111,  ขว  2222,  ขว  3333,  ขว  4444,  ขว  5555,  ขว  6666,  ขว  7777,  ขว  8888  และ ขว  9999  จะได้รับมอบผ้ายันต์นารายณ์ทรงครุฑที่ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระพรหมมังคลาจารย์  (เจ้าคุณธงชัย)  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารเพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้ว

S__12107816

ดังนั้น  สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ จึงใคร่ขอเรียนเชิญชวนผู้ใจบุญร่วมทำบุญสร้างกุศล  เข้าร่วมประมูลป้ายทะเบียนรถเลขสวยหมวดอักษร ขว  ซึ่งมีความหมายว่า  “ขับรถเลขสวย  ร่ำรวยโชคดี  มีวาสนา” ในวันเสาร์-อาทิตย์ที่  30  มิถุนายน – 1 กรกฎาคม  2561  ณ โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่  การประมูลป้ายเลขสวยครั้งที่ผ่านมา  อักษร  ขล  มีรายได้ทั้งสิ้น  13,298,000  บาท  สำหรับการประมูลครั้งนี้  คาดว่าจะมีรายได้ไม่น้อยกว่า  10  ล้านบาท

นอกจากนี้  สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดประมูลป้ายทะเบียนรถเลขสวยรถกระบะบรรทุก  (รถปิคอัพ  2  ประตู)  อักษร  ยข  ซึ่งมีความหมายว่า  “ ยอดเยี่ยมด้วยเลขสวย  ร่ำรวยด้วยขุมทรัพย์ ”  จำนวน  301 หมายเลข  ทางอินเตอร์เน็ต  www.tabienrod.com  ตั้งแต่วันที่  2 กรกฎาคม  – 4  สิงหาคม  2561  โดยจะปิดระบบในวันที่  4  สิงหาคม  2561  ตั้งแต่เวลา  14.00  น.  เป็นต้นไป

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทะเบียนรถ โทร. 0-5327-0412 , ๐-5327-7156,  08-1724-6655, 09-2692-9999  และ 08-1721-7999  สำนักงานขนส่งสาขาอำเภอฝาง  โทร.0 -5334-6420-1  สาขาอำเภอจอมทอง โทร. 0-5336-9666-9   และสาขาอำเภอแม่แตง โทร. 0-5310-4119 .

S__12107821