คณะสงฆ์เชียงใหม่-รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

191004คณะสงฆ์เชียงใหม่และโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

วันที่ 12 กรกฏาคม 2561 ณ พระวิหารหลวง วัดสวนดอก พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ คณะสงฆ์อำเภอเมืองเชียงใหม่ นำโดยพระราชรัชมุนี เจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ พระครูปริยัติยานุศาสน์ รองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ พระครูวิฑิตศาสนาทร รองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ วัดในจังหวัดเชียงใหม่จำนวน 123 วัด 18 ตำบล ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรณากิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก และผู้มีจิตศรัทธาสาธุชน ในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตร สำหรับให้บริการดูแลรักษาพระภิกษุสงฆ์ สามเณร ในจังหวัดเชียงใหม่และทั่วภาคเหนือ พร้อมนี้ปัจจัยอีกจำนวนหนึ่ง จะได้จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตร และครุภัณฑ์ต่างๆ เพื่อใช้รักษาพระภิกษุสงฆ์ สามเณร อาพาธที่เข้ารักษา ณ โรงพยาบาลมหาราช นครเชียงใหม่
ทั้งนี้มีพระเถรานุเถระ พระสังฆาธิการ และพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเป็นจำนวนมาก ////191007191016 191020 191017191014 191008

สุพัตร์ มหาวัน / รายงาน