S__16048176วันเสาร์ที่ 14 ก.ค.2561…สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ สาขาอำเภอฝางได้ออกหน่วยโครงการ”สำนักงานขนส่งสาขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของประชาชน” ณ.โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยาอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนักเรียนและบุคคลากรโรงเรียน เข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 107  คนS__16048177 S__16048180 S__16048179 S__16048178

COPY HERE!!! << คุณสามารถส่งต่อข่าวสารนี้ให้เพื่อนได้โดย copy link นี้ แชร์ให้เพื่อนของคุณ