ผวจ.ลำพูน ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี

205203ผวจ.ลำพูน พร้อมหน่วยงานราชการ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องใน วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี

วันที่ 18 กรกฏาคม 2561 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ ( NBT ) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ศาล ทหาร ตำรวจ ในจังหวัดลำพูน จำนวน 22 หน่วยงาน ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ ถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในวันที่ 12 สิงหาคม 2561 พร้อมได้ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวที น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และ แสดงความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ////205206

205204

สุพัตร์ มหาวัน / รายงาน.