สำนักงานพัฒนาชุมชน อ.สันป่าตองดูงานบ้านสันสันทรายต้นกอก(มีคลิป)

[youtube]https://youtu.be/9EMGOaD5EoQ[/youtube]สำนักงานพัฒนาชุมชน อ.สันป่าตองดูงานบ้านสันสันทรายต้นกอก โครงการ “การศึกษา ดูงานการท่องเที่ยวหมู่บ้าน/ชุมชน”
เมื่อ 29 ก.ค.61 นายอานนท์ ไชยรัตน์ ผู้ใหญ่บ้าน ม.7.บ้านสันสันทรายต้นกอก ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากบ้านแม่ข่องกลาง ต.แม่ก๊า ,บ้านดงป่างิ้ว ต.มะขุนหวาน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ที่เดินทางมาศึกษาโครงการ “การศึกษา ดูงานการท่องเที่ยวหมู่บ้าน/ชุมชน” ของสำนักงานพัฒนาชุมชน อ.สันป้าตอง จ.เชียงใหม่ จำนวน 60 คน นำโดยทีมพัฒนากร อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่