เชียงใหม่บูรณาการจัดระเบียบขอทานส่งต่อสถานแรกรับคนไร้ที่พึ่งฯและส่วนที่เกี่ยวข้อง

800x100..
ภาครัฐบูรณาการจัดระเบียบขอทานในเมืองเชียงใหม่ เพื่อส่งต่อสถานแรกรับคนไร้ที่พึ่งฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

38612550_455756911560039_5567328323530391552_n
เมื่อค่ำของวันที่ 6 สิงหาคม 61 ที่ สภ.เมืองเชียงใหม่ ทีมชุดปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาคนขอทานและคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้วางแผนลงพื้นที่ออกจากระเบียบคนขอทาน บริเวณพื้นที่เป้าหมายได้แก่ ตลาดประตูเชียงใหม่ ตลาดวโรรส ตลาดไนท์บาซาร์และบริเวณรอบเมืองเชียงใหม่ การปฏิบัติการครั้งนี้ ประกอบด้วยทีม 3 ฝ่ายได้แก่ ทีมกฎหมาย ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ. เมืองเชียงใหม่ ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเชียงใหม่ ทีมสังคมสงเคราะห์ประกอบด้วย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ศพค.ชม. / บพด.ชม. ทีมล่ามภาษาประกอบด้วย มูลนิธิศูนย์ชีวิตใหม่ หลังจากนั้นได้ออกปฏิบัติการจัดระเบียบคนขอทาน ได้จำนวน 4 รายคือ รายแรกนายสิบะ แลน อายุ 23 ปี เป็นชาวลาหู่ พบตัวบริเวณสะพ่นแม่ข่า รายที่ 2 นางลูอยู่ แตมา อายุ 78 ปี เป็นชนเผ่าอาข่า พบตัวบริเวณตลาดประตูเชียงใหม่ขณะนั่งขอทานอยู่ รายที่ 3 นายจรูญ แสนเรา อายุ 50 ปี สัญชาติไทย พบตัวขณะขอทานอยู่บริเวณตลาดวโรรส และรายสุดท้ายพบที่ตลาดวโรรสเช่นกันทราบชื่อว่า นางโองเมียะ ไม่มีนามสกุล อายุ 66 ปี สัญชาติพม่า จากนั้นได้นำตัวไปทำประวัติที่ สภ.เมืองเชียงใหม่ ก่อนที่จะดำเนินการส่งตัวบุคคลทั้งหมดให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป.38536392_279401062642902_7684459961635569664_n

38531418_256739948492880_2247708664062279680_n

38614608_1798803596882802_4755309810704973824_n

38638956_259484994867384_6780989023709036544_n

38649325_277809559617481_1299779828165115904_n

38717340_454106301771292_1983219479848419328_n

38505820_220793105296922_58334447677734912_n