การแข่งขันกีฬาเด็กเล็กชิงชนะเลิศระดับภาค 16 จังหวัดภาคเหนือ ประจำปี 2561

252118วันที่ 9 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายปัญญา หาญลำยวง อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานพิธีเปิด การแข่งขันกีฬาเด็กเล็กชิงชนะเลิศระดับภาค 16 จังหวัดภาคเหนือ ประจำปี 2561 (ภายใต้โครงการส่งเสริมกีฬาเด็กเล็กโดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวต้อนรับประธานพิธี และนางวรรณา ผุสดี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน ในนามคณะกรรมการจัดงานกล่าวรายงาน
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กเล็กทุกกลุ่ม ทุกพื้นที่ได้มีโอกาสออกกำลังกาย โดยใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย สำหรับเด็กเล็กอายุ 3-7 ปี มุ่งให้เด็กมีการพัฒนา ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับเด็กเล็กที่สนใจกีฬาเข้าร่วมกิจกรรมและเข้าร่วมมหกรรมการแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก ทั้งเพื่อเป็นการยกระดับและปรับปรุงมาตรฐานกิจกรรม ทางกีฬาเด็กเล็กของประเทศไทยให้สูงขึ้น และส่งเสริมให้เด็กเล็กมีความรู้ ทักษะ การออกกำลังกาย พร้อมทั้งสร้างจิตสำนึก ให้มีระเบียบวินัยและมีน้ำใจนักกีฬา
โดยมีนักกีฬาเด็กเล็กอายุ 3-7 ปี ใน 16 จังหวัดภาคเหนือ เข้าร่วมแข่งขันชิงชนะเลิศ ประกอบด้วย จังหวัดกำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง สุโขทัย อุตรดิตถ์ และจังหวัดลำพูน
รวมทั้งหมด 32 ทีม ทีมละ 15 คน รวมทั้งนักกีฬาและผู้ฝึกสอนทั้งสิ้น 480 คน โดยมีชนิดกีฬาที่แข่งขัน 8 ชนิดกีฬา ได้แก่วิ่ง 30 เมตร วิ่งข้ามรั้ว 30 เมตร ยืนกระโดดสูง ยืนกระโดดไกล วิ่งเก็บของ ขว้าวถุงทราย โยนบอลตระกร้า และกระโดดเชือก ////252119

252124 252123 252122 252121 252120

สุพัตร์ มหาวัน / รายงาน.