โรงเรียนชุมชนวัดช่อแลรับมอบห้องประชุม “ราษฎร์รวมใจ”

IMG_3214

วันนี้ ( 25 ก.ย. 61 ) เวลาประมาณ 9.59 น. ที่โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ได้มีการจัดพิธีรับมอบห้องประชุม “ ราษฎร์รวมใจ” ณ โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล  โดยได้รับเกียรติจาก นางภัญพัชร์  จะวะนะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2 มาเป็นผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2 เป็นประธานในพิธีรับมอบห้องประชุม“ราษฎร์รวมใจ” โดยมีนายสรรเพชร  มหายศนันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดช่อแล,  ดร.อิ่นคำ  ฟองสมุทร์ ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนชุมชนวัดช่อแล พร้อมคณะครู นักเรียนและประชาชน มาให้การต้อนรับและร่วมพิธีรับมอบห้องประชุม “ ราษฎร์รวมใจ ” ดังกล่าว

ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของพี่น้องประชาชนบ้านช่อแล และในหมู่บ้านเขตบริการ ได้ร่วมใจกันในการก่อสร้างห้องประชุม “ราษฎร์รวมใจ” นี้  โดยได้รับงบประมาณจากการบริจาคของพ่อแม่พี่น้องราษฎรบ้านช่อแล และในหมู่บ้านเขตบริการ รวมทั้งสิ้นจำนวน 450,000บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) นอกจากนี้ ยังได้รับการบริจาคเก้าอี้สำหรับใช้ในห้องประชุม จากผู้ปกครองนักเรียน จำนวน  182    ตัว  จากผู้มีจิตศรัทธาอีกจำนวน 197  ตัว  รวม  397  ตัว นอกจากนั้นยังได้รับการบริจาคเงินเป็นค่าประตู  หน้าต่าง   ชุดรับแขก 1 ชุด  ตู้เย็น 1  หลัง พัดลม  24  ตัว  และเครื่องคอมพิวเตอร์ อีกจำนวน 5 ชุด
หลังจากเสร็จสิ้นพิธี เพื่อส่งมอบ  รับมอบ และเปิดป้ายห้องประชุม  แล้ว ทางโรงเรียนได้จัดงานมุทิตาจิตเนื่องในวันเกษียณอายุราชการ  จำนวน 2 ท่าน คือ นายสรรเพชร  มหายศนันท์     ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดช่อแล และนายจำรัส  ธิพึง ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ ด้วย.

IMG_3210

IMG_3209

IMG_3245