คณะแพทยศาสตร์ มช.&ทีมสิงห์ออลสตาร์ ร่วมจัดการแข่งขันฟุตบอลมหากุศล

คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และฟุตบอลทีม สิงห์ออลสตาร์ ร่วมจัดการแข่งขันฟุตบอลมหากุศลในโครงการ บ้านหลังใหม่อาจารย์ใหญ่ ครู…ผู้ไร้ลมหายใจ399844
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 ณ ชั้น 15 ตึกเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) พญ.ผาสุก มหรรฆานุเคราะห์ หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. ผศ.นพ.วนรักษ์ วัชระศักดิ์ศิลป รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. คุณเต๋า สมชาย เข็มกลัด คุณจอห์น บราโว่ คุณอธิวัชร พงษ์ศรัทธาสิน ผู้บริหารแบรนด์ Hybrid Sport และคุณชาตรี โชติกุล ผู้ประสานงานร่วมโครงการฯ ร่วมแถลงข่าว งานโครงการแข่งขันฟุตบอลมหากุศลในโครงการบ้านหลังใหม่อาจารย์ใหญ่ ครู…ผู้ไร้ลมหายใจ
ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ เปิดเผยว่าคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.โดยภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ได้จัดให้มีโครงการ “สร้างบ้านหลังใหม่ แด่อาจารย์ใหญ่ผู้มีพระคุณ” ขึ้นเพื่อสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก จัดสร้างอาคารสำหรับเป็นสถานที่รักษาสภาพร่างอาจารย์ใหญ่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน จัดทำโครงกระดูกอาจารย์ ห้องเก็บกระดูกอาจารย์ใหญ่ และห้องปฏิบัติงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอาจารย์ใหญ่ รวมทั้งพัฒนาระบบการบริหารจัดการร่างอาจารย์ใหญ่ให้มีความทันสมัย รองรับการให้บริการด้านการเรียนการสอน เป็นสถานที่ศึกษาดูงานสำหรับสถาบันหรือหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอาจารย์ใหญ่ ตลอดจนแสดงความกตัญญูกตเวทีต่ออาจารย์ใหญ่ผู้ซึ่งเสียสละร่างเพื่อการศึกษา399845

โดยได้จัดการแข่งขันฟุตบอลมหากุศล ทีมสิงห์ออสตาร์ พบทีม VIP คณะแพทยศาสตร์ มช.การแข่งขันฟุตบอลมหากุศลครั้งนี้ เป็นการรวมตัวของขุนพลนักเตะทีมดารา นักกีฬา นักมวยและบุคคลในวงการต่างๆ นำทีมโดยคุณต๊อด ปิติ ภิรมย์ภักดี คุณเต๋า สมชาย เข็มกลัด คุณหนุ่ม ศรราม เทพพิทักษ์ คุณมอส ปฏิภาน คุณจอห์น บราโว่ คุณบัวขาว บัญชาเมฆ คุณสมจิตร จงจอหอ และอีกหลายท่าน พบกับทีม VIP คณะแพทยศาสตร์ มช.นำโดย ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.พร้อมผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ อาจารย์ ที่จะมาร่วมลงแข่งขันฟุตบอลมหากุศลนี้ พร้อมนี้ในวันดังกล่าวได้มีการจัดกิจกรรมคลินิคฟุตบอลให้กับเยาวชนที่ชื่นชอบกีฬาฟุตบอลอีกด้วย399846
การแข่งขันฟุตบอลมหากุศลครั้งนี้ ทางคณะแพทยศาสตร์ มช. วัตถุประสงค์มีโครงการสร้าง บ้านหลังใหม่…แด่อาจารย์ใหญ่ผู้มีพระคุณ ขึ้น โดยสถานที่ในการจัดสร้างในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก วัดลัฏฐิวัน (พระนอนขอนตาลศักดิ์สิทธิ์) อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ในการบริจาคที่ดินของวัดประมาณ 1 ไร่ เพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อสร้าง โดยจะใช้งบประมาณก่อสร้างอาคารประมาณ 30 ล้านบาท ลักษณะอาคาร 2 ชั้น ประกอบด้วยห้องดองอาจารย์ใหญ่ ห้องจัดทำโครงกระดูกอาจารย์ใหญ่ ห้องจัดเก็บโครงกระดูกอาจารย์ใหญ่ และห้องปฏิบัติงานวิจัยอาจารย์ใหญ่399847
ขอเชิญชวนผู้ที่ชื่นชอบกีฬาฟุตบอลและแฟนคลับของเหล่าบรรดา สิงห์ออสตาร์ ร่วมชมและเชียร์การแข่งขันครั้งนี้ ในวันที่เสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561ณ สนามกีฬากลาง มช.เริ่มเวลา 15.00 น. บัตรราคา 100 บาท ร่วมทำบุญสร้างมหากุศลด้วยกัน ธารน้ำใจ…เพื่อบ้านหลังใหม่แด่อาจารย์ใหญ่ผู้มีพระคุณ ได้ที่มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาคณะแพทยศาสตร์ มช.ชื่อบัญชี มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เลขที่บัญชี 566-4-048440 สอบถามรายละอียดเพิ่มเติมได้ที่ 061-2676111.////399850399859

สุพัตร์ มหาวัน / รายงาน.