ครั้งแรก ที่เดียว หนึ่งเดียว แข่ง“สะเปา”ชิงถ้วยนายกฯประยุทธ์ จันทร์โอชา

3เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 เวลา 19.00 น. นางมันทนา กันสิทธิ์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีล่อง”สะเปา”เดือนยี่เป็งจังหวัดเชียงใหม่  พร้อมด้วยคณะกรรมการ ประชาชนบ้านสันทรายต้นกอก ม.7 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ซึ่งสนับสนุนโดยสำนักงานวัฒนธรรม สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่2

ทั้งนี้การแข่ง “”เพื่อเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริม ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ให้ประชาชนได้ร่วมสืบสานงานประเพณีล่องสะเปา พร้อมทั้งเป็นส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ โดยภายในงานได้จัดให้มีการแข่งขันประกวดซุ่มประตูป่า แข่งขัน “บ่าข่างโว่” แข่งขัน “สะเปา” การแสดงจากศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม พื้นบ้าน สลีปิงจัยแก้วกว้าง ซึ่งอยู่ภายในหมู่บ้านสันทรายต้นกอก โดยผู้ที่ชนะเลิศการแข่งขัน “สะเปา”ได้แก่นายจันทร์ อินต๊ะแก้ว ได้รับเกียรติบัตร และถ้วยรางวัลจากนายประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อม เงินรางวัล 8,000 บาท4207891012161521561