“บวร”บ้าน วัด โรงเรียน ที่ยังเหลืออยู่ไม่มากนักที่บ้านสันทรายต้นกอก ร่วมจัดวันเด็ก

0B267659-3402-46C0-8952-82FDB9FD6C74

วันนี้ 12 ม.ค. 2562 ณ ศาลาเอนกประสงค์”สังฆาประชารัฐ”หน้าวัดสันทรายต้นกอก ม.7 ต.ฟ้าฮ่าม จ.เชียงใหม่ กลุ่มผู้ใหญ่ใจดี ในสังคมที่เข้มแข็งคือ บ้าน วัด โรงเรียน “บวร” ร่วมกันจัดงาน “วันเด็ก” ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคี ความพร้อมเพรียงใน ตำบล แล้วยังเป็นการส่งเสริม ให้ความสนุกสนานแก่เด็ก โดยได้รับการสนับสนุนสถานที่จากพระปลัด ดร.เฉลิมพล สิริวฑฺฒโน เจ้าอาวาสวัดสันทรายต้นกอก และนาย อุดม อินชัย ประธานสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่ามเป็นประธาน กล่าวรายงานโดยนายอานนท์ ไชยรัตน์ ผู้ใหญ่บ้าน ม.7 พร้อมด้วยนาย กำพล ทรงคำ กำนันฯ นายศักดา ศักดิ์ใหญ่ ผอ.รร.บ้านท่าหลุกสันทรายฯ  นายอภิชาติ วงศ์คีรี ผอ.รร.วัดขะจาวฯ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ภายในงานมีการแสดงและการเล่นเกมส์อย่างสนุกสนาน ของเด็กๆที่พากันมาในงานจำนวนมากและมีการแจกรางวัลให้กับเด็กที่มาลงทะเบียนเพื่อรับรางวัล จักรยาน ของนายปรีชา วรกุล นายกเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม

94F66121-6AA5-4EE7-95E6-207D89C3C729 S__2719779S__2719788 160321 160304 160312S__2719752S__2719762 S__2719763 S__2719764 S__2719765S__2719768 S__2719769 S__2719773 S__2719774 S__2719775 S__2719776 S__2719777 S__2719778198060S__2719780 S__2719781S__2719783S__2719786 S__2719787S__2719789 S__2719790S__2719792