เปิดศูนย์การเรียนรู้เชิงเกษตรและท่องเที่ยววิถีชุมชน ณ ไร่ภูมิสิริน

620515 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562 ณ ไร่ภูมิสิริน ตำบลกาดฮาว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ พลโทณภัทร สุขจิตต์ หัวหน้าสำนักงาน ผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำกระทรวงกลาโหม เป็นประธานพิธีเปิด ศูนย์การเรียนรู้เชิงเกษตรและท่องเที่ยววิถีชุมชน มีนาวาเอกพรหมเมธ อติเแพทย์ นายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำสำนักงานเลขานุการ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกาดฮาว พร้อมครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านกาดฮาว ร่วมพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ฯครั้งนี้ และมีชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้า โอท็อป ตำบลกาดฮาว นำสินค้าผลิตภัณฑ์ โอท็อป มาร่วมออกบู๊ท การสาธิตวิธีการเลี้ยงผึ้งโพรง โดยวิสาหกิจชุมชนผึ้งโพรง และ กาแฟ NaSheh coffee Coaco thai

โดยมีคุณรชยา ลังกาทรง ผู้จัดการโครงการ ให้การต้อนรับและเป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯนี้กว่า 200 คน ทั้งนี้ ศูนย์การเรียนรู้เชิงเกษตรและท่องเที่ยววิถีชุมชน ไร่ภูมิสิริน พร้อมที่จะส่งเสริมและพัฒนาชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดมีมูลค่าต่อคนในชุมชน อย่างยั่งยืนต่อไป”620517 620518 620519 S__5128216