รมต.สร.ลงพื้นที่ตรวจผลกระทบธุรกิจเก็สต์เฮ้าส์ในเชียงใหม่ รับจะเร่งแก้ไขออก พรบ.ที่พักใหม่

29094

เมื่อสายของวันที่ 14 ม.ค. 62 ที่วัดล่ามช้าง ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ชุมชนล่ามช้าง เพื่อดูปัญหาการติดขัดในข้อกฏหมายของเกสต์เฮ้าส์ หรือ โฮมสเตย์    โดยมีผู้ประกอบการธุรกิจเก็สต์เฮ้าส์จำนวนหนึ่งรอให้การต้อนรับและก่อนที่จะมีการเดินพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจาก พรบ.โรงแรมได้พูดคุยกับผู้ประกอบการเก็สต์เฮ่าส์ก่อนแล้วจึงลงเข้าไปดูในพื้นที่จริง อาทิ ย่านถนนมูลเมือง ซอย 6 ซอย 7  ซอย 9 และ ถนนราชวิถี ซอย2

หลังจากที่ได้สำรวจและสัมผัสกับแหล่งที่พักตามเก็สต์เฮ้าส์ต่างๆ แล้ว นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวกับผู้ประกอบการว่า  การทำโฮมสเตย์ คือการเอาบ้านของคนมาทำที่พัก บ้านก็ควรมีกฎของบ้าน ไม่จำเป็นต้องใช้กฎของโรงแรม  บันไดก็ต้องสามารถเป็นบันไดแบบบ้านๆ ส่วนพื้นที่สีเขียวก็เป็นพื้นที่สีเขียวแบบบ้านๆไม่จำเป็นต้องมีพื้นที่ใหญ่ๆ แบบโรงแรม และตอนนี้กำลังศึกษาข้อกฎหมายเพื่อหาทางออกให้กับชาวบ้านที่ทำโฮมสเตย์หรือ เกสต์เฮ้าส์อยู่ จะนำปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้นไปแก้ไข

ทางด้านนายอำนาจ ดวงสิงห์ กรรมการสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวว่า ท่านรัฐมนตรี กอบศักดิ์ ภูตระกูล ได้ศึกษาข้อมูลและข้อกฎหมายด้านนี้มาแล้วเป็นอย่างดีและเล็งเห็นวิธีการแก้ไขแบบนี้แล้ว เชื่อว่าอีกไม่นานจะมีการร่างกฎหมายที่เป็น พรบ. ที่พักฉบับใหม่ขึ้นมาเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพที่พักหรือเรือนแรมในปัจจุบันอย่างแน่นอน.

29095

28901

28918

28917

ผู้ประกอบการให้การต้อนรับนายกอบศักดิ์  ภูตระกูล รมต.ประจำสำนักนายกฯ

14162รมต.กอบศักดิ์_๑๙๐๑๑๔_0510

29091

99096

ผู้ประกอบการธุรกิจเก็สต์เฮ้าส์รอให้การต้อนรับ รมต.กอบศักดิ์ฯ ตามจุดต่างๆ

29089

คณะของนายกอบศักดิ์ฯ เริ่มเดินทางไปยังถนนมูลเมือง

29093

29090

29088

29094

29093

คณะ รมต.สร.เดินทางไปตามถนนเป้าหมายเพื่อหาข้อเท็จจริงตามเก็สต์เฮ่้าส์

29097

ผู้ประกอบการเก็สต์เฮ้าส์ยื่นหนังสือและแสดงเอกสารที่เคยได้รับอนุญาต

29092

ผู้ประกอบการเก็สต์เฮ้าส์ร่วมถ่ายภาพกับ นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รมต.สร.

28907

นายกอบศักดิ์ฯ แวะทักทายผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวตามเก็สต์เฮ้าส์

29087

นายกอบศักดิ์ฯ แวะทักทายและซื้อขนมบริเวณตลาดสมเพชร ถ.มูลเมือง