ทนายชุติพนธ์ ต๊ะปวน นั่งนายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนธรรมราชศึกษา-วัดพระสิงห์ คนใหม่

39931วันนี้ (14 มีนาคม 2562)เวลา 13.00 น.สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนธรรมราชศึกษา-วัดพระสิงห์ นำโดยทนายชุติพนธ์ ต๊ะปวน นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยกรรมการบริหารชุดใหม่ ได้ร่วมประชุมครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมสมาคมฯ โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เพื่อปรึกษาหารือวางแผนงานในกิจกรรมของสมาคมฯ ร่วมกันต่อไป…พร้อมกันนั้นนายสำราญ จันทร์อดิศร อดีตนายกฯได้ทำการส่งมอบงานและบัญชีฯ ให้กับนายกฯและกรรมชุดใหม่เพื่อจะได้บริหารงานด้วยความต่อเนื่องต่อไป39960 39958 39956 39953 39962