ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ นำทุกภาคส่วนร่วมกิจกรรม “ชาวเชียงใหม่ รวมใจ ไล่หมอกควัน” ร่วมฉีดพ่นน้ำ ทำความสะอาดถนน สร้างความชุ่มชื้นในอากาศพร้อมกันทั้งจังหวัด

วันนี้ (18 มี.ค.62) นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ชาวเชียงใหม่ รวมใจ ไล่หมอกควัน” เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในอากาศ และเป็นกิจกรรมเนื่องใน “วันท้องถิ่นไทย” โดยมี ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานต่างๆ  รวมทั้งประชาชน ร่วมกันฉีดพ่นน้ำ ล้างทำความสะอาดถนน และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ กิจกรรมนี้จัดขึ้นพร้อมกันทั่วทั้งจังหวัดเชียงใหม่ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งทั้ง 25 อำเภอ ระดมความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ ทำการฉีดพ่นละอองน้ำ และล้างทำความสะอาดถนน เพื่อสร้างความชุ่มชื้นในอากาศพร้อมกัน โดยอำเภอเมืองเชียงใหม่ จัดที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ และรอบคูเมืองเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ได้ระดมรถบรรทุกน้ำฉีดพ่นละอองน้ำสร้างความชุ่มชื้น ลดค่าฝุ่นละอองในอากาศในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ และพื้นที่โดยรอบเมืองเชียงใหม่ รวมรถบรรทุกน้ำกว่า 50 คัน จากหน่วยงานราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งปฏิบัติการฉีดพ่นละอองน้ำ ซึ่งจะดำเนินการทุกวัน ใน 3 เวลา คือ ช่วงเช้า ช่วงกลางวัน ช่วงเย็น และจะยังคงปฏิบัติการต่อไปจนกว่าสภาพอากาศในจังหวัดเชียงใหม่จะดีดังเดิม นอกจากนี้ ยังเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนทำการพ่นละอองน้ำเป็นระยะๆ ควบคุมดูแลฝุ่นละออง ล้างถนน ตลอดจนคุมเข้มมาตรการเผาป่า และจับกุมผู้กระทำผิดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง พร้อมทั้งขอความร่วมมือชาวเชียงใหม่ทุกภาคส่วน ร่วมกันฉีดพ่นน้ำ รดน้ำต้นไม้ ล้างถนนบริเวณหน้าบ้านของตนเองทุกวัน เพื่อสร้างความชุ่มชื้นในอากาศ และสร้างความสดใสให้กับจังหวัดเชียงใหม่ 

อภิชาติ เฮงพลอย , นฤมล วรรณพริ้ง / ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่