เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ร่วมสืบสานงานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขิลเมืองแกน 

เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ร่วมกับสภาวัฒนธรรมเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา และพี่น้องประชาชนอำเภอแม่แตง ร่วมสืบสานงานประเพณีเดือน 8 เข้า เดือน 9 ออก ใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขิลเมืองแกน  และพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณพระเจ้าสามฝั่งแกน ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าสามฝั่งแกน

วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  6.00 น. เวลา 9.00 น.นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ นายอำเภอแม่แตง นางสุดารัตน์ อินทราศี ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และพี่น้องประชาชน ร่วมพิธีโองการบวงสรวงพระเจ้าสามฝั่งแกนและเสาหลักเมือง(อินทขิล) เมืองแกน โดยเครื่องพลีกรรมบวงสรวง ๒๘ อย่าง และมีการแสดงฟ้อนถวายบวงสรวงดวงพระวิญญาณพระเจ้าสามฝั่งแกน การแสดงฟ้อนเล็บพื้นเมือง โดยช่างฟ้อนเล็บ 27 ชุมชน จำนวนกว่า 300 ชีวิต  พิธีกล่าวอังเจิญขึ้นต๊าวตังสี่แบบพื้นเมืองเหนือ การแสดงดนตรีพื้นเมืองแห่รับเทวดา ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าสามฝั่งแกน (ข่วงเมืองแกน)