ฟ้าฮ่ามจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมเปิดโครงการฟื้นฟูพัฒนาและแก้ไขปัญหาลำน้ำแม่คาว

วันนี้  21 มิ.ย.62 เวลา 09.30 น.นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานจัดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมเปิดโครงการฟื้นฟูพัฒนาและแก้ไขปัญหาลำน้ำแม่คาว นพื้นที่บ้านแม่คาว ม.4 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมีนายปรีชา วรกุล นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม กล่าวรายงาน พร้อมด้วย พล.ต.ดำรงค์ คงเดช ผอ.สนภ.3 นทพ. หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลฟ้าฮ่าม

นายปรีชา วรกุล นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลฟ้าฮ่ามเผยว่า เทศบาลตำบลฟ้าฮ่ามได้รับมอบหมายจากกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จำนวน 3 โครงการประกอบด้วย 1.โครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำคูคลองเพื่อสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 2.โครง 1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ 3. โครงการเพิ่มสวนหย่อมสวนสาธารณะให้กับชุมชน และอำเภอเมืองเชียงใหม่ได้เลือกลำน้ำแม่คาว เป็นลำน้ำสำหรับดำเนินโครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำคูคลองเพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพฃีวิตของประชาชนในระดับจังหวัด และให้นำแนวทางการดำเนินการของคลองแม่ข่ามาขยายผลไปสู่การพัฒนาลำน้ำแม่คาวต่อไป

dhfdjhfjhr