เชียงรายแถลงข่าว หลังเปิดยุทธการระดมกวาดล้างป้องกันปราบปรามการแข่งขันรถ

วันที่ 19 ก.ค.62 เวลา 11 .00 น. ที่หน้ากองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย ถ. ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย พล.ต.ต.ยุทธชัย พัวประเสริฐ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการแถลงข่าวผลการระดมกวาดล้างยุทธการป้องกันปราบปรามการแข่งขันรถในทางและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับนายมนัส คำต่าย หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการสำนักงาน ปภ. จังหวัดเชียงราย นางวิไลวรรณ สาระนา นักวิชาการขนส่งชำนาญการ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย นายรุ่งโรจน์ ตันวุฒิ ป้องกันจังหวัดเชียงราย ร่วมแถลงรายละเอียดในครั้งนี้ ท่ามกลางสื่อมวลชนทุกสาขาเข้าร่วมรับฟังรายละเอียด

สืบเนื่องจากตามที่รัฐบาลได้มอบนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกระทำการระงับยับยั้ง หรือแก้ไขปัญหาการแข่งรถในทาง หรือขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่น รวมทั้งการรวมกลุ่ม หรือมั่วสุมในลักษณะ หรือโดยพฤติการณ์ที่น่าจะเป็นการนำไปสู่การแข่งรถในทาง อันเป็นการก่อความเดือดร้อน รำคาญ และเป็นภัยต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม สำนักงานตำรวจภูธรภาค 5 โดยสั่งนโยบายให้ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติการระดมกวาดล้างป้องกันปราบปราม จับกุมดำเนินคดีผู้กระทำความผิด เกี่ยวกับแข่งรถในทางและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจังหวัดเชียงราย

ผลการจับกุมดำเนินคดีเกี่ยวกับการแข่งรถในทางและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง ของทั้ง 18 อำเภอ ทั่วทั้งจังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 11 – 18 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา  พบเด็กหรือเยาวชนไม่มีใบขับขี่จำนวน 103 ราย ยึดรถ 98 คัน ทําทัณฑ์บน 103 ราย ส่วนกรณีมีใบอนุญาตขับขี่ จำนวน 114 ราย ยึดรถ 114 คัน ตรวจยึดรถจักรยานยนต์ดัดแปลงสภาพ รวมทั้งสิ้นจำนวน 225 คัน โดยมีตั้งจุดตรวจจุดสกัดแล้วจำนวนกว่า 298 ครั้ง อีกทั้งยังมีการรณรงค์สร้างการรับรู้แก่พ่อแม่ผู้ปกครอง รวมทั้งเยาวชนทั้งในและนอกสถานศึกษาอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการขอความร่วมมือไปยังผู้ประกอบการร้านจำหน่ายซ่อมรถจักรยานยนต์ให้ความร่วมมืออย่างจริงจังอีกด้วย