พ่อเมืองเชียงใหม่นำจิตอาสาร่วมพัฒนาลำน้ำลำคลอง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันนี้ (20 ก.ค.62) ที่ บริเวณเชิงสะพานบ้านป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมี นายคมสัน สุวรรณอำพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ประชาชน และจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. กว่า 800 คน เข้าร่วมกิจกรรม
จังหวัดเชียงใหม่ได้คัดเลือกคลองแม่ข่า ซึ่งเป็นคลองที่มีความสำคัญของจังหวัด บริเวณบ้านป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นพื้นที่ดำเนินกิจกรรม ซึ่งเป็นพื้นที่ลำเหมืองสาขา เรียกว่าลำเหมืองกลาง ไหลผ่านพื้นที่เทศบาลตำบลป่าแดด ความยาว 3.5 กิโลเมตร ซึ่งประสบปัญหาน้ำเน่าเสีย ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์และประชาชนโดยรวม ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข
ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้นำประชาชนจิตอาสา ส่วนราชการ และหน่วยงานในจังหวัดเชียงใหม่ กว่า 71 แห่ง เข้ามามีส่วนร่วมในช่วยกันพัฒนา แม่น้ำลำคลอง แสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมนำแนวพระราชดำริมาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และร่วมใจกันทำความดีเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทน ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562

 

นายคมศักดิ์ หล่อเถิน ..ข่าว/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่