รองเปี๊ยกนำทีมเทศบาลตำบลสันผีเสื้อเข้าตรวจพื้นที่เพลิงไหม้ที่เก็บขยะ  ร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 62 นายภาวิต บุญชละ รองนายกเทศมนตรี นำคณะเข้าตรวจพื้นที่ พร้อมด้วย พ.ต.อ.นฤบาล จิตทยานันท์ผกก.สภ.แม่ปิง นายรุ่งโรจน์ สุนทร ผู้อำนวยการ.กลุ่มงานกฎหมาย สำนักงานส่งเสริมปกครองท้องถิ่น เชียงใหม่ นายวีรพันธ์ ดีอ่อน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ มอบหมาย  นายถนอม กุยแก้ว ปลัดอาวุโส อำเภอเมือง  นายพัฒน แสงลี ปลัดอำเภอเมือง นายประภาส พรหมนนท์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านขัวโก ต.สันผีเสื้อ  เจ้าหน้าที่จากสำนักงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เชียงใหม่

เดินทางเข้าตรวจสอบพื้นเพลิงไหม้ พื้นที่ที่ลักลอบดำเนินการกำจัดขยะ โดยไม่ได้รับอนุญาติจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  โดยมีนายสันต์ชัย โพธินวล และนางชลธิชา โพธินวล อาชีพ ทนายความ ได้แสดงตนเป็นเจ้าของพื้นที่กำจัดขยะดังกล่าว คณะเจ้าหน้าที่ร่วมตรวจสอบจึงใด้ให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาและการดำเนินการกำจัดขยะที่ถูกต้อง พร้อมทั้งแจ้งดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

นายภาวิต บุญชละ รองนายกเทศมนตรี เผยว่าเจ้าของพื้นที่ดังกล่าวเคยถูกดำเนินคดี อาญาหมายเลขดำที่ อ.363/2562 ตามมาตรา19 ห้ามมิให้ผู้ใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บขนหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเป็น ธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น พรบ.สาธารณสุข 2535