ฤกษ์งาม วันที่ 9 เดือน 9 เปิดอาคารที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่ (หลังใหม่) อย่างเป็นทางการ พร้อมให้บริการประชาชนอย่างเต็มรูปแบบ

วันนี้ (9 ก.ย.62) เวลา 09.30 น.ร้อยตำรวจโท อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่ (หลังใหม่) อย่างเป็นทางการ ซึ่งย้ายมาเปิดให้บริการอยู่ภายในศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายวีรพันธ์ ดีอ่อน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ข้าราชการ และหน่วยงานจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้การต้อนรับ โดยได้นิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ จำนวน 9 รูป นำโดย พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอดพระอารามหลวง ร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีกรรมทางศาสนา เพื่อความเป็นสิริมงคลในครั้งนี้

ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่ (หลังใหม่) ถูกก่อสร้างขึ้นเพื่อทดแทนที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่ (หลังเดิม) ซึ่งมีสภาพเก่าทรุดโทรม อีกทั้งยังมีพื้นที่คับแคบ ไม่สามารถรองรับการให้บริการต่อพี่น้องประชาชนที่มีจำนวนมากขึ้น กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จึงได้จัดสรรงบประมาณประจำปี 2559 จำนวน 12,095,000 บาท ให้กับจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อใช้ก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอหลังใหม่ อยู่ภายในบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดฯ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ เริ่มเปิดทดลองให้บริการประชาชนมาตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2561 มาจนถึงปัจจุบัน ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่แห่งนี้ มีพื้นที่กว้างขวาง สามารถอำนวยความสะดวกให้การปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และตอบสนองความต้องการของประชาชนที่มาใช้บริการได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง