ตร.ภ. 5 จัดพิธีส่งมอบตำแหน่ง ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 ณ ลานอินทนนท์

วันที่ 27 ก.ย.2562 เวลา 15.00 น. ณ ลานอินทนนท์ ตำรวจภาค 5 พล.ต.ท.มนตรี สัมบุณณานนท์ ผบช.ภ.5 จัดพิธีส่งมอบตำแหน่ง ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 ให้กับ พล.ต.ต.ประจวบ วงศ์สุข ว่าที่ ผบช.ภ. 5 คนใหม่ โดยมีข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค 5 เข้าร่วมในพิธีฯ ในครั้งนี้

พล.ต.ท.มนตรี สัมบุณณานนท์ ผบช.ภ.5 ว่าที่ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขึ้นกล่าวในพิธีฯว่า การส่งมอบหน้าที่ ถือเป็นระเบียบและธรรมเนียม ที่จะต้องปฏิบัติเมื่อมีการพ้นจากหน้าที่ ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 เพื่อนข้าราชการตำรวจที่รักทุกท่าน ตลอดระยะเวลาที่ผมได้ปฏิบัติหน้าที่ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 ในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือ ร่วมใจ การปฏิบัติหน้าที่ในทุกๆ ด้าน จากเพื่อนข้าราชการตำรวจทุกนาย ทำให้ภารกิจของตำรวจภูธรภาค 5 ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และนโยบายของรัฐบาลได้เป็นอย่างดี ผมขอขอบคุณอย่างจริงใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ของทุกท่านมา ณ ที่นี้อีกครั้งหนึ่ง สำหรับผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 คนใหม่ ท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณลักษณะผู้นำที่ดี รวมถึงเป็นผู้เข้าใจในปัญหาอย่างแท้จริง ผมมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า ภายใต้การบังคับบัญชา และการบริหารงานของท่าน ทำให้ตำรวจภูธรภาค 5 ได้รับการพัฒนา และมีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปตามลำดับ