จังหวัดเชียงใหม่ แจ้งเตือนประชาชน เฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

จังหวัดเชียงใหม่ แจ้งเตือนประชาชน เฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ลดความเสี่ยงจากการเกิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร หากมีการตายเฉียบพลันของสุกรให้แจ้งสายด่วนกรมปศุสัตว์ทันที

นายมงคล ศรีจันทร์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ได้ประกาศแจ้งเตือนการเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ซึ่งได้มีการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง เพื่อป้องกันและทำลายเชื้อโรคให้ดีที่สุด โดยทางจังหวัดเชียงใหม่ได้ประกาศเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 และมีผลบังคับใช้ทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติ ปี พ.ศ. 2558 ผู้ใดที่กระทำการเคลื่อนย้ายสัตว์ เข้า–ออก ต้องได้รับการอนุญาตจากสัตวแพทย์ในพื้นที่ทุกครั้ง หากฝ่าฝืนต้องดำเนินคดีทางกฎหมาย

สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม / จุฑารัตน์ น้ำพ่วง // ภาพ-ข่าว