กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับ สวท.เชียงใหม่ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุกของกลุ่มชาติพันธุ์แก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า

กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุก แก้ไขปัญหาหมอกควัน ไฟป่า ครอบคลุมกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ

พลตรี อำนาจ ศรีมาก รองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมไฟป่าและหมอกควัน ภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 เปิดเผยว่า กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ได้ประสานขอความร่วมมือ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ ในการจัดทำสื่อกระจายเสียงภาคภาษาชนเผ่า 7 ภาษา ประกอบด้วย ภาษากะเหรี่ยง, ลาหู่, ลีซู, ไทใหญ่, เมี่ยน, อาข่า และภาษาม้ง เพื่อนำไปเผยแพร่ผ่านทางเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพภาคที่ 3 ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อให้ครอบคลุมในทุกกลุ่มเป้าหมาย ให้ตระหนักรู้ถึงภัยอันตรายจากหมอกควัน ไฟป่า และฝุ่นละอองขนาดเล็ก ที่มีผลต่อสุขภาพในระยะยาว

ด้านนางสาวธนวันต์ ชุมแสง ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของ สวท. เชียงใหม่ พร้อมที่จะสนับสนุนและเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในการแก้ไขปัญหาหมอกควัน ไฟป่า และฝุ่นละอองขนาดเล็ก ซึ่ง สวท. เชียงใหม่ จะนำสื่อเพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านทางระบบ AM 1476 KHz ซึ่งเป็นคลื่นวิทยุภาคภาษาชนเผ่า มีพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนมาก รับฟังรายการต่าง ๆ จากผู้จัดรายการตลอดทั้งวัน ถือได้ว่าเป็นการประชาสัมพันธ์เชิงรุกที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและครอบคลุมพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ