รมว.กระทรวงคมนาคมย้ำ!!แก้ปัญหาถนนเชียงใหม่เชียงราย-ลานน้ำพุเมญ่า ให้เสร็จภายใน 1 เดือน

วันนี้ 26 ต.ค.62 ที่ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยปลัดกระทรวงคมนาคม อธิบดีกรมขนส่งทางบก ประชุมร่วมหัวหน้าส่วนราชการด้านคมนาคมในจังหวัดเชียงใหม่

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ย้ำให้อธิบดีกรมทางหลวงตรวจสอบโครงการก่อสร้างถนนสายเชียงใหม่-เชียงราย ช่วงบ้านป่าเมี่ยง-ปางกุ ระยะทางประมาณ 9 กิโลเมตร ถึงสาเหตุการก่อสร้างล่าช้ากว่า 300 วัน และถูกปรับมากกว่า 400 ล้านบาทกระทบกับผู้ใช้เส้นทางจำนวนมาก ขณะที่ถนนสายเชียงใหม่-เชียงราย ยังมีการก่อสร้างบริเวณช่วงที่ใกล้กับจุดที่ก่อสร้างล่าช้าอีกประมาณ 6 โครงการ โดยบางส่วนเริ่มทยอยก่อสร้างแล้วคาดว่าจะเเล้วเสร็จเส้นทางในช่วงจังหวัดเชียงใหม่ภายในปี 2565

ส่วนปัญหาการขยายทางหลวงบริเวณ หน้าห้างเมญ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ระบุว่าให้ดูความเหมาะสมของกฎหมาย เอกชนขออนุญาตใช้ เมื่อกรมต้องใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะ ก็ต้องนึกผลประโยชน์ของประชาชน

ด้านรองศาสตราจารย์ ธีระ วิสิทธิ์พานิช กลุ่มทวงคืนพื้นที่สาธารณะสี่แยกเมญ่า มองว่าพื้นที่ห้างเมญ่าเป็นพื้นที่สาธารณะ ต้องใช้ประโยชน์เพื่อส่วนรวมของคนทั้งประเทศ มองว่าคนที่ได้ผลประโยชน์ตอนนี้คือศูนย์การค้า ที่มีการจัดกิจกรรมบนลานดังกล่าว

สำหรับปัญหา ลานน้ำพุหน้าห้างเมญ่า และ ถนนสายเชียงใหม่-เชียงราย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้สั่งให้อธิบดีกรมทางหลวงตรวจสอบปัญหาแก้ไขให้ได้ภายใน 1 เดือน โดยถนนสายเชียงใหม่-เชียงรายให้เร่งก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมนี้ เพื่อให้เป็นของขวัญปีใหม่