สภาทนายความเชียงใหม่ จัดทนายประจำโรงพักปรึกษากฎหมายฟรี

วันนี้ 7 พ.ย.62 นางพรสวรรค์ สังข์สังวาลย์ ประธานสภาทนายความจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดทนายความอาสา 3 ท่านคือนายกิตติพงษ์ ศัลยวุฒิ ประจำ สภ.แม่ปิงฯ ,  พ.ต.ท.สมจิตร บัวเล็ก ประจำ สภ.เมืองเชียงใหม่ , นายเกียรติศักดิ์ ช่อเจริญ  ประจำ สภ.ช้างเผือกฯ ทั้งนี้เพื่อให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่ประชาชนที่เดินทางมาติดต่อ แจ้งความ ที่สถานีตำรวจทุกวัน ในเวลาราชการ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ(ฟรี) ซึ่งเป็นโครงการทนายความอาสาประจำสถานีตำรวจ 150 สถานีทั่วประเทศ ของสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์