ตอน..กำลังใจที่เข้มแข็งคุณแม่ที่ต้องรับภาระเลี้ยงดูลูกพิการตาบอด

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=8mqDiP7jOTQ[/youtube]