อสม. ม.7 บ้านสันทรายต้นกอกร่วมกิจกรรมโครงการ“เต๋มใจ๋เตื่อมสุข”

27270เมื่อวันที่ 16 ส.ค. 57 สมาชิก อสม.บ้านสันทรายต้นกอก ม.7 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ได้ร่วมใจกันเข้าร่วมกิจกรรม โครงการ“เต๋มใจ๋เตื่อมสุข”  โดยการนำของ พ่อหลวงอานนท์ ไชยรัตน์ และนางนงนภัส ดวงดอก ประธาน อสม.บ้านสันทรายต้นกอก ได้สร้างความสนุกสนาน และร่วมร้องเพลงกับผู้สูงอายุ หลังจากนนั้นก็ได้ออกเยี่ยมเยือนและมอบของที่ระลึกแก่ผู้สูงอายุเพื่อเป็นกำลังใจอีกด้วย

41211 41202 27270 27263 27262