สิ้นศิลปินเอกคนเหนือ 3 ท่าน วันที่เดียวกัน

180px-14764083dt2-horzจรัล มโนเพชร วัย 46 ปี คนประตูเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่  นักร้อง นักดนตรี นักแต่งเพลง และนักแสดง รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เมื่อปี พ.ศ. 2537 ในฐานะ “บุคคลดีเด่นทางด้านการใช้ภาษา”และอีกหลายรางวัล (เสียชีวิต 3 กันยายน พ.ศ. 2544)

พ่อหนานดำรงค์ ชัยเพชร วัย 80 ปี คนบ้านท่อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ผู้เชี่ยวชาญในการประดิษฐ์กลองพื้นเมือง รางวัลบุคลากรดีเด่น สาขาการแสดง พ.ศ.2538 จากมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ และรางวัล เพชรราชภัฎ – เพชรล้านนา ประจำปี 2551(เสียชีวิต 3 กันยายน พ.ศ. 2555)

ถวัลย์ ดัชนี วัย 75 ปี ชาวเชียงราย ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้น จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ ฉายา”จักรพรรดิแห่งผืนผ้าใบ”(เสียชีวิต 3 กันยายน พ.ศ. 2557)

ขอบคุณภาพ-ข้อมูลจาก วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี สถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และอินเตอร์เนต

ทีมข่าว ซีเอ็มสกายนิวส์ รายงาน