การศึกษา

โรงเรียนชุมชนวัดช่อแลรับมอบห้องประชุม “ราษฎร์รวมใจ”

วันนี้ ( 25 ก.ย. 61 ) เวลาประมาณ 9.59 น. ที่โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ได้มีการจัดพิธีรับมอบห้องประชุม “ ราษฎร์รวมใจ” ณ โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล  โดยได้รับเกียรติจาก นางภัญพัชร์  จะวะนะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2 มาเป็นผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2 เป็นประธานในพิธีรับมอบห้องประชุม“ราษฎร์รวมใจ” โดยมีนายสรรเพชร  มหายศนันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดช่อแล,  ดร.อิ่นคำ  ฟองสมุทร์ ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนชุมชนวัดช่อแล พร้อมคณะครู นักเรียนและประชาชน มาให้การต้อนรับและร่วมพิธีรับมอบห้องประชุม “ ราษฎร์รวมใจ ” ดังกล่าว ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของพี่น้องประชาชนบ้านช่อแล และในหมู่บ้านเขตบริการ ได้ร่วมใจกันในการก่อสร้างห้องประชุม “ราษฎร์รวมใจ” นี้  โดยได้รับงบประมาณจากการบริจาคของพ่อแม่พี่น้องราษฎรบ้านช่อแล และในหมู่บ้านเขตบริการ รวมทั้งสิ้นจำนวน 450,000บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) นอกจากนี้ ยังได้รับการบริจาคเก้าอี้สำหรับใช้ในห้องประชุม จากผู้ปกครองนักเรียน จำนวน  182    […]

การแข่งขันกีฬาเด็กเล็กชิงชนะเลิศระดับภาค 16 จังหวัดภาคเหนือ ประจำปี 2561

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายปัญญา หาญลำยวง อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานพิธีเปิด การแข่งขันกีฬาเด็กเล็กชิงชนะเลิศระดับภาค 16 จังหวัดภาคเหนือ ประจำปี 2561 (ภายใต้โครงการส่งเสริมกีฬาเด็กเล็กโดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวต้อนรับประธานพิธี และนางวรรณา ผุสดี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน ในนามคณะกรรมการจัดงานกล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กเล็กทุกกลุ่ม ทุกพื้นที่ได้มีโอกาสออกกำลังกาย โดยใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย สำหรับเด็กเล็กอายุ 3-7 ปี มุ่งให้เด็กมีการพัฒนา ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับเด็กเล็กที่สนใจกีฬาเข้าร่วมกิจกรรมและเข้าร่วมมหกรรมการแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก ทั้งเพื่อเป็นการยกระดับและปรับปรุงมาตรฐานกิจกรรม ทางกีฬาเด็กเล็กของประเทศไทยให้สูงขึ้น และส่งเสริมให้เด็กเล็กมีความรู้ ทักษะ การออกกำลังกาย พร้อมทั้งสร้างจิตสำนึก ให้มีระเบียบวินัยและมีน้ำใจนักกีฬา โดยมีนักกีฬาเด็กเล็กอายุ 3-7 ปี ใน 16 จังหวัดภาคเหนือ เข้าร่วมแข่งขันชิงชนะเลิศ ประกอบด้วย จังหวัดกำแพงเพชร เชียงราย […]

รัฐบาลส่งเสริมเรียนภาษาอังกฤษจากเจ้าของภาษาได้ฟรีทุกที่ ทุกเวลา ทางแอพพลิเคชั่น Echo English

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ที่ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่  มีการแถลงข่าวประจำสัปดาห์ของจังหวัดเชียงใหม่  นางสุขชัญญา เรืองมณี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เปิดเผยในที่แถลงข่าวว่า จากนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการยกระดับภาษาอังกฤษของประชาชน จึงเกิดความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและประชารัฐ ได้พัฒนาแอพพลิเคชั่น Echo English ซึ่งเป็นครั้งแรกที่คนไทยทุกคนสามารถเรียนภาษาอังกฤษจากเจ้าของภาษาได้ฟรี ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านทางมือถือและแท็บเล็ต นอกจากนี้ผู้เรียน Echo English ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน เพราะบทเรียนได้รับการออกแบบให้เป็นไปตามหลักการเรียนรู้ภาษาตามธรรมชาติ มีทั้งหมด 200 บทเรียน ให้คนไทยได้ฝึกฟัง พูด อ่าน เขียน โดยจำลองสถานการณ์ต่างๆ ที่คนไทยจำเป็นต้องใช้ในชีวิตจริง อาทิ บทสนทนาทั่วไป ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการค้าและการบริการ ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพต่างๆ เป็นต้น สำหรับประชาชนที่สนใจสามารถทดลองดาวน์โหลดในระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android) และระบบ IOS โดยกดค้นหา พิมพ์คำว่า “Echo English” และกดติดตั้งแอพพลิเคชั่น […]

จราจรเชียงใหม่ให้ความรู้เรื่องกฎหมายจราจรปัจจุบัน กับชมรมผู้สูงอายุหนองผึ้ง

วันนี้ ( 7 มิ.ย. 60 ) เวลา 09.00 น. ถึง 11.30 น. พ.ต.อ.ฐาปนพงศ์ ชัยรังษี     ผกก.กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ได้สั่งการให้ พ.ต.ท.ดร.ณรัฐช์พงศ์  อุดมศรี  รรท.รอง ผกก.กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศึกษาอบรมจราจรเชียงใหม่ เดินทางไปเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้ความรู้เรื่องกฎหมายจราจรในปัจจุบัน ให้กับผู้สูงอายุ ของชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 130 คน  ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2  เทศบาลตำบลหนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ทำให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้ทางกฎหมายจราจรและนำไปปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน.

กลุ่มงาน จร.ชม.ยกระดับภาษาเป็นวันที่ 9 แล้ว รับนโยบายการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวชาวจีน

วันนี้ ( 1 มิ.ย. 60 ) ที่กลุ่มงานจราจรตำรวจภูธร จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้การอำนวยการโดย พ.ต.อ.ฐาปนพงศ์ ชัยรังษี  ผกก.กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ได้มอบหมายให้ พ.ต.ท.ดร.ณรัฐช์พงศ์ อุดมศรี  นำทีมตำรวจจราจรฝ่ายการเงิน ฝ่ายธุรการ และฝ่ายเปรียบเทียบปรับ  อบรมภาษาจีนฯ ในวันนี้ เป็นวันที่ 9 ของการฝึกอบรม รวมระยะเวลา 18 ชั่วโมง เพื่อยกระดับการพูดและฟังภาษาจีน ในการให้บริการนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มาใช้บริการ ณ กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ โดยได้รับการแนะนำ และสอนพูด ฟัง บทสนทนา เกี่ยวกับการจราจรเบื้องต้นจากนักศึกษาแลกเปลี่ยนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มาจากมณฑลยูนาน ประเทศจีน  และมาฝึกงานที่กลุ่มงานจราจรฯ จำนวน 5 คน  ซึ่งจะเดินทางกลับประเทศจีน ในวันศุกร์ที่ 2 มิ.ย. 60 นี้ อบรมอีก 2 ชั่วโมง รวมระยะเวลาการอบรมตามโครงการ จำนวน 20 […]

ตำรวจกลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ยกระดับด้านการสื่อสารกับชาวจีน

วันนี้ ( 30 พ.ค. 60 ) กลุ่มงานจราจรฯ ภายใต้การอำนวยการโดย พ.ต.อ.ฐาปนพงศ์ ชัยรังษี  ผกก.กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ได้มอบหมายให้ พ.ต.ท.ดร.ณรัฐช์พงศ์ อุดมศรี  นำทีม ตำรวจจราจรฝ่ายการเงิน ฝ่ายธุรการ และฝ่ายเปรียบเทียบปรับ  อบรมภาษาจีนฯ ในวันนี้ เป็นวันที่ 7 ของการฝึกอบรม เพื่อยกระดับการใช้ภาษาในการให้บริการนักท่องเที่ยวชาวจีน ที่มาใช้บริการ ณ กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ โดยได้รับการแนะนำ และสอนพูด ฟัง บทสนทนา เกี่ยวกับการจราจรเบื้องต้นจากนักศึกษาแลกเปลี่ยนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มาจากมณฑลยูนาน ประเทศจีน  และมาฝึกงานที่กลุ่มงานจราจรฯ จำนวน 5 คน  ซึ่งจะเดินทางกลับประเทศจีน ในวันศุกร์ที่ 2 มิ.ย. 60 นี้ และเป็นวันปิดการฝึกอบรมดังกล่าวด้วย.  

กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ โกอินเตอร์ปฐมนิเทศนักเรียนแลกเปลี่ยนชาวอเมริกัน

วันนี้ ( 25 พ.ค. 2560 ) เวลาประมาณ 11.30น.-12.00น. พ.ต.อ.ฐาปนพงศ์  ชัยรังษี  ผกก.กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ได้สั่งการให้ พ.ต.ท.ดร.ณรัฐช์พงศ์  อุดมศรี  รรท.รอง ผกก.กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ เป็นผู้แทน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรฝ่ายศึกษาอบรมและสมาชิกอาสาจราจรเชียงใหม่ร่วมกันเดินทางไปปฐมนิเทศนักเรียนแลกเปลี่ยน โครงการยูแสค(USAC) นักศึกษาชาวอเมริกัน จากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ทั่วสหรัฐอเมริกา  ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ในภาคฤดูร้อนในปีการศึกษา 2560  จำนวน กว่า 60 คน  โดยได้แนะนำการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับการเดินทางบนท้องถนน การเดินทางอย่างปลอดภัยในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่.  

ผกก.จร.เชียงใหม่ ยกระดับการศึกษาอบรม เพิ่มกำลังพลในการให้บริการประชาชน ผู้ใช้รถใช้ถนน

วันนี้ ( 23 พ.ค. 60 ) เวลา 17.00 น.ที่ห้องประชุม ชั้น 4 ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัล แอร์พอร์ท เชียงใหม่ พ.ต.อ.ฐาปนพงศ์ ชัยรังษี  ผกก.กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ได้ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตร อาสาจราจรเชียงใหม่ รุ่นพิเศษ ประจำปี พ.ศ.2560  และได้มอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ที่สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว เข้ารับการอบรมจำนวน 2 วัน ระยะเวลา 18 ชม.โดยมีผู้สำเร็จการฝึกอบรมทั้งสิ้น 45 คน  ที่มาจากภาคเอกชนและภาคประชาชน  ได้แก่ พนักงานรักษาความปลอดภัยห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัล แอร์พอร์ทฯ  และห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัล เฟสติวัล  และประชาชนผู้ที่สนใจจิตอาสามาร่วมทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์  ซึ่งทางวิทยากรประจำโครงการ คือ พ.ต.ท.ดร.ณรัฐช์พงศ์ อุดมศรี  รรท.รอง ผกก.กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ พร้อมด้วย จนท.ศึกษาอบรม และ อาสาสมัครจราจรเชียงใหม่ ได้เข้มงวดภาคทฤษฎีและปฏิบัติในการอบรมหลักสูตร อาสาจราจรเชียงใหม่ […]

จร.เชียงใหม่ ยกระดับภาษาจัดหลักสูตรอบรมการพูดภาษาจีนสำหรับผู้บังคับใช้กฎหมายเบื้องต้น

วันนี้ ( 22 พ.ค. 60 ) เวลา  12.30 น. พ.ต.อ.ฐาปนพงศ์ ชัยรังษี  ผกก.กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ได้มอบหมายให้ พ.ต.ท.ดร.ณรัฐช์พงศ์ อุดมศรี  รรท.รอง ผกก.กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ เป็นผู้แทนเปิดการอบรมหลักสูตร การพูดภาษาจีนสำหรับผู้บังคับใช้กฎหมายเบื้องต้น ซึ่งการฝึกอบรมนี้มี จนท.ธุรการ เปรียบเทียบปรับ  ,จนท.จร.เขตเหนือ-ใต้  สมัครใจที่จะเรียนรู้เข้าร่วมการอบรม จำนวนทั้งสิ้น 25 นาย โดยหลักสูตรดังงกล่าวอบรมระหว่างวันที่ 22 พ.ค. – 2 มิ.ย. 60 หลักสูตร 20 ชั่วโมง โดยมีวิทยากรชาวจีน นักศึกษาแลกเปลี่ยนของมหาวิทยาเชียงใหม่ ซึ่งได้มาฝึกหัดปฏิบัติงานให้บริการ ที่กลุ่มงานจราจรฯ  จำนวน 5 คน จากมณฑลยูนาน ประเทศจีน เริ่มอบรมตั้งแต่เวลา 12.30 – 14.30 น. ทุกวันเวลาราชการ  ณ […]

เชียงใหม่ประชุมเตรียมงานสัมมนากิจการลูกเสือชาวบ้าน17 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 120

ที่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ ( 16 พ.ค. 60 ) เวลาประมาณ 13.00 น. พ.ต.อ.ฐาปนพงศ์  ชัยรังษี  ผกก.กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ได้มอบหมายให้ พ.ต.ท.ดร.ณรัฐช์พงศ์  อุดมศรี  รรท.รอง ผกก.กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่  พร้อม จนท.งานธุรการฯ ให้ร่วมประชุม คณะกรรมการดำเนินงานจัดประชุมสัมมนาผู้นำ ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจการลูกเสือชาวบ้าน17 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 120 โดยมี นาย ประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่   ซึ่งงานดังกล่าวจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ๑ และชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมสัมมนาผู้นำ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจการลูกเสือชาวบ้าน17 จังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยจะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้กว่า 400 คน  ในระหว่างวันที่ 27-28 พ.ค. […]

1 2 3 15