ประชาสัมพันธ์

ขนส่งเชียงใหม่ประมูลป้ายเลขสวย อักษร ขว (ขับรถเลขสวย ร่ำรวย โชคดี มีวาสนา) จำนวน 301 หมายเลข

วันนี้ ( 12 มิ.บ. 61 ) ที่ห้องประชุมชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ มีการแถลงข่าวของส่วนราชการต่อสื่อมวลชนประจำสัปดาห์  นายชาญชัย  กีฬาแปง  ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่  เปิดเผยว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่กำหนดจัดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวยรถยนต์นั่งไม่เกิน  ๗  คน  (รถเก๋ง)   ครั้งที่ ๒๒ หมวดอักษร ขว  ( ขับรถเลขสวย ร่ำรวย โชคดี มีวาสนา ) จำนวน 301 หมายเลข ในวันเสาร์ – อาทิตย์ที่ 30  มิถุนายน – 1  กรกฎาคม  2561  ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส     โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดประมูลแผ่นป้ายทะเบียนรถเลขสวย ( รถยนต์เก๋ง ) มาแล้ว  จำนวน 21 ครั้ง  22หมวดอักษร นำเงินรายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่ายเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) […]

ทำใบขับขี่ใหม่ ต้องใช้ใบรับรองแพทย์ตามแบบที่แพทย์สภารับรองเท่านั้น เริ่ม1 มี.ค.61

กรมการขนส่งทางบก ระบุ!!! ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป การยื่นคำขอรับใบอนุญาตขับรถหรือใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ ต้องใช้ใบรับรองแพทย์ตามแบบที่แพทยสภารับรอง(2551) เท่านั้น ซึ่งผู้ขอรับใบรับรองแพทย์ต้องรับรองประวัติตนเอง การผ่าตัด  โรคประจำตัวที่สำคัญ และลงลายมือชื่อในใบรับรองแพทย์ยืนยันความถูกต้อง เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป กรมการขนส่งทางบกกำหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์และผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ต้องใช้ใบรับรองแพทย์ประกอบการยื่นคำขอดำเนินการเพื่อแสดงว่าผู้ขอไม่มีโรคประจำตัวอันอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ โดยต้องเป็นใบรับรองแพทย์ตามแบบมาตรฐานที่แพทยสภารับรอง(2551) ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศเท่านั้น เพื่อให้การตรวจสอบลักษณะต้องห้ามในการขอรับใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ รายละเอียดในใบรับรองแพทย์ตามแบบที่แพทยสภารับรอง แบ่งเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ส่วนของผู้ขอรับใบรับรองแพทย์รับรองตนเอง ประวัติโรคประจำตัว ประวัติอุบัติเหตุและการเข้ารับการผ่าตัดที่สำคัญ โดยผู้ขอรับใบรับรองแพทย์ต้องลงลายมือชื่อในใบรับรองแพทย์เพื่อยืนยันว่าการให้ข้อมูลดังกล่าวของตนถูกต้องตามความเป็นจริง คู่ขนานกับการตรวจรับรองในส่วนที่ 2 ส่วนของแพทย์เป็นผู้วินิจฉัยและรับรองผู้ขอรับใบรับรองแพทย์ว่าไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไม่ปรากฏอาการของโรคจิต หรือจิตฟั่นเฟือน หรือปัญญาอ่อน ไม่ปรากฏอาการของการติดยาเสพติดให้โทษ ไม่ปรากฏอาการของโรคพิษสุราเรื้อรัง และไม่ปรากฏอาการและอาการแสดงของโรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โดยแพทย์จะสรุปความเห็นและข้อแนะนำของแพทย์เพื่อแสดงให้เห็นว่าผู้ขอรับใบรับรองแพทย์เป็นผู้มีร่างกายอยู่ในเกณฑ์ปกติ  อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า […]

ขนส่งทางบกสแกนรถโดยสารสาธารณะทั่วประเทศ เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร

กรมการขนส่งทางบก เผยผล !!! สแกนรถโดยสาร และคนขับต่อเนื่อง 5 วัน จำนวน 78,088 คัน พบรถไม่พร้อม สั่งให้เปลี่ยนรถ ทันที 16 คัน ย้ำ!!! ตรวจเข้ม รถพร้อม คนขับรถพร้อม แอลกอฮอล์เป็นศูนย์ทุกราย แนะประชาชนพบรถโดยสารไม่ปลอดภัย ให้บริการไม่เป็นธรรม แจ้งสายด่วน 1584 นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบก ร่วมกับ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.), สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.), ทหาร, ตำรวจ และหน่วยงานท้องถิ่น “สแกนรถโดยสาร” ก่อนออกจากสถานีขนส่งผู้โดยสารทุกแห่งและจุดจอดรถที่ทางราชการกำหนด 212 แห่งทั่วประเทศ ต่อเนื่องวันที่ 5 ของ 7 แรก ที่ดำเนินการเข้มข้นตามมาตรการ 777 ของกระทรวงคมนาคม ทั้งนี้อยู่ระหว่างช่วงที่ประชาชนเริ่มทยอยเดินทาง ระหว่างวันที่ 21 – […]

ขนส่งทางบกสแกนรถโดยสารสาธารณะทั่วประเทศเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร

       กรมการขนส่งทางบก เผยผล !!! สแกนรถโดยสาร และคนขับต่อเนื่อง 5 วัน จำนวน 78,088 คัน พบรถไม่พร้อม สั่งให้เปลี่ยนรถ ทันที 16 คัน ย้ำ!!! ตรวจเข้ม รถพร้อม คนขับรถพร้อม แอลกอฮอล์เป็นศูนย์ทุกราย แนะประชาชนพบรถโดยสารไม่ปลอดภัย ให้บริการไม่เป็นธรรม แจ้งสายด่วน 1584 นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบก ร่วมกับ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.), สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.), ทหาร, ตำรวจ และหน่วยงานท้องถิ่น “สแกนรถโดยสาร” ก่อนออกจากสถานีขนส่งผู้โดยสารทุกแห่งและจุดจอดรถที่ทางราชการกำหนด 212 แห่งทั่วประเทศ ต่อเนื่องวันที่ 5 ของ 7 แรก ที่ดำเนินการเข้มข้นตามมาตรการ 777 ของกระทรวงคมนาคม ทั้งนี้อยู่ระหว่างช่วงที่ประชาชนเริ่มทยอยเดินทาง […]

กรุงไทยลุย QR Code ภาคเหนือ ประเดิมแรงที่เชียงใหม่ เปิดงานช้อป ชิม ชม สแกนจ่าย #ง่ายติ๊ดเดียว

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 นายปวิณ ชานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานเชียงใหม่ ช้อป ชิม ชม สแกนจ่าย #ง่ายติ๊ดเดียว ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย ดร.สมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง และนายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย โดยร่วมกันปล่อยขบวนรถประชาสัมพันธ์รอบเมืองเชียงใหม่ เพื่อชักชวนประชาชนมาร่วมสัมผัสประสบการณ์ใหม่ในการชาระค่าสินค้าและบริการด้วย QR Code อันเป็นส่วนหนึ่งในการก้าวสู่สังคมไร้เงินสดอย่างแท้จริง และทาให้จังหวัดเชียงใหม่เป็น Smart City ธนาคารกรุงไทยได้ลงพื้นที่ทั่วจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับสมัครร้านค้ารับ QR Code “เป๋าตุง กรุงไทย” ตามแหล่งชุมชน แหล่งรวมความทันสมัย ร้านอาหาร ย่านบันเทิง รวมทั้งศูนย์การค้าเมญ่า เชียงใหม่ ไลฟ์สไตล์ช็อปปิ้งเซ็นเตอร์ นอกจากนี้ธนาคารได้มอบสิทธิพิเศษในวันงาน โดยร้านค้าที่สมัครรับ QR Code “เป๋าตุง กรุงไทย” รับสิทธิ์ซื้อโทรศัพท์มือถือ true ในราคาพิเศษ ส่วนลูกค้าที่จ่ายด้วย KRUNGTHAI […]

ก.ขนส่งทางบก ยกระดับการออกใบอนุญาตขับรถสู่มาตรฐานสากล แบบ Smart card ป้องกันการปลอมแปลง

กรมการขนส่งทางบก ยกระดับการออกใบอนุญาตขับรถสู่มาตรฐานสากล เพิ่มเทคโนโลยีทันสมัยป้องกันการปลอมแปลง อาทิ แถบแม่เหล็ก (Magnetic Strip), QR Code เก็บข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมเพิ่มความสามารถรองรับระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยทางถนน กำหนดวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ยกเลิกใบขับขี่แบบกระดาษ และจะได้รับใบขับขี่ Smart card รูปแบบปัจจุบัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม 100 บาท และตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2560 เริ่มออกใบขับขี่ Smart card รูปแบบใหม่ที่มีเทคโนโลยีทันสมัยครบถ้วนเพียงรูปแบบเดียว นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกเตรียมยกระดับเทคโนโลยีใบอนุญาตขับรถแบบพลาสติกหรือ Smart card ตามมาตรฐานสากล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมความปลอดภัย ป้องกันการปลอมแปลงด้วยระบบเทคโนโลยีทันสมัย ด้วยแถบข้อมูลแม่เหล็ก (Magnetic Strip) และเพิ่มเทคโนโลยี QR Code จัดเก็บข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ รองรับการพัฒนา Application เพื่อความสะดวกในการอ่านข้อมูลและนำมาใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยทางถนนในอนาคต อย่างไรก็ตาม ในระยะแรกของการเตรียมปรับรูปแบบใบอนุญาตขับรถสู่มาตรฐานสากล กรมการขนส่งทางบกกำหนดยกเลิกการออกใบอนุญาตขับรถรูปแบบกระดาษ ตั้งแต่วันที่ […]

กระเป๋าตกหล่นที่อาเขตเชียงใหม่ เจ้าของติดต่อรับคืนด่วน

วันนี้ 10 สิงหาคม 2560 ได้มีคนทำกระเป๋าตกหล่นและมีพลเมืองดีพบเห็นแจ้งเจ้าหน้าที่ บริเวณถนนในขนส่งอาเขต เชียงใหม่ ภายในกระเป๋ามีบัตรประชาชนของ นส.นิติยา  วรวงศ์ชัยกุล หากท่านใดที่รู้จักขอช่วยแจ้งให้เจ้าตัวมารับกระเป๋าคืนได้ที่ ร.ต.ต.พงษ์ประยูร  แสนสุข เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำสถานีขนส่งอาเขตเชียงใหม่ โทร 08-1166-2247

กรมการขนส่งทางบกย้ำ!ป้ายแดงไม่มีขาย อย่าหลงเชื่อซื้อ

“ป้ายกรมการขนส่งทางบก ย้ำ!!! ป้ายแดงไม่มีขาย อย่าหลงเชื่อซื้อ ”  ป้ายแดงปลอม” ที่ประกาศขายในสื่อสังคมออนไลน์ เตือน!!! ใช้ป้ายแดงปลอมผิดกฎหมายอาญามีโทษถึงขั้นจำคุก แนะนำวิธีสังเกตป้ายแดงที่ถูกต้อง มีตัวย่อนูน ขส ที่มุมด้านล่างขวา มีลายน้ำตราเครื่องหมายราชการกรมการขนส่งทางบก นายณันทพงศ์ เชิดชู รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก และโฆษกกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่าป้ายแดงเป็นเครื่องหมายพิเศษที่กรมการขนส่งทางบกออกให้แก่บริษัทตัวแทนจำหน่ายรถสำหรับใช้ติดรถเพื่อนำไปส่งให้ลูกค้าหรือนำรถไปซ่อมแซม หรือเพื่อไปใช้ติดตัวรถที่จำหน่ายและอยู่ระหว่างจดทะเบียนเท่านั้น โดยแต่ละบริษัทตัวแทนจำหน่ายรถจะมีหมวดและหมายเลขป้ายแดงหมุนเวียน โดยต้องใช้คู่กับสมุดคู่มือประจำรถและใบอนุญาตให้ใช้รถด้วย ไม่ใช่ป้ายทะเบียนส่วนบุคคลที่ผู้ใดจะนำไปจำหน่ายต่อได้ ซึ่งล่าสุด กรมการขนส่งทางบกได้ตรวจสอบพบการประกาศขายป้ายแดงในสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งพบว่าเป็นการ “ป้ายแดงปลอม” เนื่องจากได้ประสานบริษัทตัวแทนจำหน่ายรถที่ครอบครองแผ่นป้ายหมายเลขและหมวดดังกล่าวแล้ว พบว่ายังใช้หมุนเวียนกับผู้ซื้อรถรอการจดทะเบียนอยู่ กรมการขนส่งทางบกจะ ดำเนินการแจ้งความดำเนินคดีกับกลุ่มมิจฉาชีพทั้งขบวนการ ฐานทำให้ภาครัฐเสียหาย ฉ้อโกงประชาชน ปลอมแปลงเอกสารราชการ ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อซื้อป้ายแดงที่มีการประกาศขายดังกล่าว เนื่องจากการใช้ป้ายแดงปลอมมีความผิดตามกฎหมายอาญา เข้าข่ายความผิดฐานใช้เอกสารทางราชการปลอม ซึ่งมีโทษถึงขั้นจำคุก ตั้งแต่ 6 เดือน – 5 ปี ปรับตั้งแต่ 1,000 – 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ สำหรับวิธีการสังเกตป้ายแดงที่ออกให้โดยกรมการขนส่งทางบกอย่างถูกต้องตามกฎหมาย สามารถสังเกตไดโดยดูที่ตัวแผ่นป้ายแดงต้องมีตัวย่อนูน ขส ที่มุมด้านล่างขวา […]

ขบ.ตรวจเข้ม พขร.สาธารณะแอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์ช่วงวันหยุดอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

กรมการขนส่งทางบก เข้มข้น!!! มาตรการเพิ่มความปลอดภัย รองรับการเดินทางช่วงวันหยุดอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาวันที่ 7-11 ก.ค. 2560 กำชับผู้ประกอบการเตรียมรถโดยสารและพนักงานขับรถ ตรวจความพร้อมความปลอดภัยตาม Checklist พร้อมตรวจเข้มพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะแอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์ 100% รวมถึงเข้มงวดเฝ้าระวังกลุ่มมิจฉาชีพไม่ให้เอาเปรียบผู้โดยสารทุกกรณี นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า สำหรับช่วงวันหยุดอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาในปีนี้ รัฐบาลกำหนดให้มีวันหยุดติดต่อกัน 3 วัน ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวประชาชนมีการเดินทางเพื่อไปทำบุญตามประเพณีหรือท่องเที่ยว     ซึ่งกรมการขนส่งทางบกมีมาตรการเพื่อควบคุม กำกับ ดูแลความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของประชาชนมาอย่างต่อเนื่องโดยได้สั่งการให้สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศเตรียมพร้อมอำนวยความสะดวก เข้มข้น จริงจัง ตามมาตรการรักษา           ความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจในการเดินทางให้กับประชาชนในช่วงตั้งแต่วันที่ 7-11 กรกฎาคม 2560 ด้วยการเน้นมาตรการ คนพร้อมรถพร้อมในระบบรถโดยสารสาธารณะควบคู่กับการจัดเตรียมรถโดยสารให้เพียงพอสำหรับการเดินทางของประชาชน ไม่ล่าช้า และต้องไม่มีผู้โดยสารตกค้างที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร ควบคุมความปลอดภัยในบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารและบริเวณโดยรอบ รวมถึงบริหารจัดการการเดินรถภายในจังหวัดเพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้โดยสะดวกรวดเร็ว         ส่วนมาตรการด้านความปลอดภัยให้เข้มงวดสภาพความพร้อมของรถโดยสารและพนักงานขับรถที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร จุดจอดรถ ตามมาตรฐานความปลอดภัย (Checklist) ที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด ซึ่งต้องมีสภาพมั่นคงแข็งแรง มีอุปกรณ์ส่วนควบและอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยครบถ้วนถูกต้องและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา เช่น ระบบเบรก ยาง ล้อ เข็มขัดนิรภัย ประตูรถ ถังดับเพลิง ค้อนทุบกระจก การติดตั้ง GPS […]

1 2 3 17