รอบรั้วสังคม

พ่อเมืองเชียงใหม่นำจิตอาสาร่วมพัฒนาลำน้ำลำคลอง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันนี้ (20 ก.ค.62) ที่ บริเวณเชิงสะพานบ้านป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมี นายคมสัน สุวรรณอำพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ประชาชน และจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. กว่า 800 คน เข้าร่วมกิจกรรม จังหวัดเชียงใหม่ได้คัดเลือกคลองแม่ข่า ซึ่งเป็นคลองที่มีความสำคัญของจังหวัด บริเวณบ้านป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นพื้นที่ดำเนินกิจกรรม ซึ่งเป็นพื้นที่ลำเหมืองสาขา เรียกว่าลำเหมืองกลาง ไหลผ่านพื้นที่เทศบาลตำบลป่าแดด ความยาว 3.5 กิโลเมตร ซึ่งประสบปัญหาน้ำเน่าเสีย ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์และประชาชนโดยรวม ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้นำประชาชนจิตอาสา ส่วนราชการ และหน่วยงานในจังหวัดเชียงใหม่ กว่า 71 แห่ง เข้ามามีส่วนร่วมในช่วยกันพัฒนา […]

สภาทนายความฯ สัมมนาวิชาการและอบรมชี้แจงทนายอาสาประจำสถานีตำรว

วันนี้ ( 14 ก.ค. 62 ) เวลาประมาณ 09.00 น. สภาทนายความโดยท่านว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ จัดอบรมชี้แจงโครงการทนายความอาสาประจำสถานีตำรวจ (ภาค 5) / ภูธรภาค 5 (โครงการเพื่อการปฏิรูปที่มีความจำเป็นเร่งด่วน (Quick Win) ขึ้น ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการทนายความอาสาประจำสถานีตำรวจ (ภาค 5) โดยมี นายพรศักดิ์ สังข์สังวาลย์ ประธานสภาทนายความจังหวัดเชียงใหม่ ปฎิบัติหน้าที่แทนกรรมการบริหารสภาทนายความ ภาค 5 เป็นผู้กล่าวต้อนรับและรายงานถึงวัตถุประสงค์สาระสำคัญของโครงการว่าหลังจากนั้น ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมในชั้นสถานีตำรวจ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ, พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 33 […]

ชมรมคนพร้าวรักษ์ป่าไอเดียเก๋ จัดงานครบรอบ7 ปีชมรมปลูกป่า บวชป่าทำฝายชะลอน้ำแทนการถวายเทียน

เมื่อเวลา 10 นาฬิกา วันที่ 12 กค. 2562 นายทรงศักดิ์ วลัยใจ นายอำเภอพร้าว เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม ครบรอบ 7 ปีชมรมคนพร้าวรักษ์ป่า ที่บ้านแม่บอนหมู่ 4 ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพระครูวรรณวิวัฒน์ ดร.เจ้าคณะตำบลโหล่งขอด ประธานชมรมคนพร้าวรักษ์ป่า ร.ต.ท. นคร ปัญญาทิพย์ ที่ปรีกษาชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอพร้าว นายภูพิชิต ช่วยบำรุง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติศรีลานนา พร้อมกับเจ้าหน้าที่และพระภิกษุสงฆ์สามเณร จิตอาสา ชมรมคนพร้าวรักษ์ป่าและนักศึกษาจากประเทศสหรัฐอเมริกา มาช่วยกันปลูกป่าในพื้นที่ป่า กว่า 10 ไร่ในพื้นที่ป่าที่ขอคืนพื้นที่จากประชาชนที่บุกรุกเมื่อปี 2555 โดยปลูกต้นไม้ทั้งหมด 2000 ต้น 4 ชนิดได้แก่ ต้นมะค่าโมง หว้า เสี้ยวดอกขาว มะขามป้อม สำหรับการปลูกป่าครั้งนี้นั้นเนื่องจากเป็นการครบ 7 ปีกับคนพร้าวรักษ์ป่า ต้นแบบเครือข่ายชุมชนกับการบูรณาการดูแลป่าต้นน้ำ อย่างยั่งยืนที่มีการเริ่มดำเนินการตั้งสมัย นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนั้นเป็น […]

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 และสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่ จัดโครงการ “ส่งสัตว์ป่าคืนวนา เพื่อป่าสมบูรณ์”

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 และสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่ จัดโครงการ “ส่งสัตว์ป่าคืนวนา เพื่อป่าสมบูรณ์” ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา จ.เชียงใหม่ เร่งฟื้นประชากรสัตว์ป่า และสร้างสมดุลของระบบนิเวศ นายสมหวัง เรืองนิวัตศัย ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เปิดเผยว่า ปัจจุบันสถานการณ์สัตว์ป่าของไทยมีจำนวนลดลง และหลายชนิดเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติ เนื่องจากถูกคุกคามทั้งจากปัญหาการลักลอบล่าสัตว์ การค้าสัตว์ป่าอย่างผิดกฎหมาย ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ และการขยายตัวของชุมชนตลอดจนความต้องการพื้นที่การเกษตรที่เพิ่มขึ้น ทำให้พื้นที่ป่าถูกบุกรุกทำลายเพิ่มมากขึ้น สำนักบริหารฯจึงได้ดำเนินโครงการ “ส่งสัตว์ป่าคืนวนา เพื่อป่าสมบูรณ์” เพื่อเร่งฟื้นฟูประชากรสัตว์ป่า และสร้างสมดุลของระบบนิเวศในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ตามนโยบายของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ซึ่งในปีงบประมาณ 2562 มีแผนที่จะดำเนินการในพื้นที่อนุรักษ์ 11 แห่ง ปล่อยสัตว์ป่า 32 ชนิด จำนวน 4,046 ตัว โดยครั้งนี้ (18 มิ.ย.2562) โครงการส่งสัตว์ป่าคืนวนาฯ จัดขึ้นในพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา และได้รับเกียรติจากท่าน ธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน นายธัญญา เนติธรรมกุล […]

พสกนิกรชาวเชียงใหม่ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

พสกนิกรชาวเชียงใหม่ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เย็นวันนี้ (28 พ.ค.62) ที่พระวิหารหลวง วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายเย็นดี มณฑีรรัตน์ รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชน เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการนี้ ประธานในพิธีได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยถวายราชสักการะ จากนั้น คณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา และนำกล่าวคำถวายพระพรชัยมงคล ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่ทั้ง 3 พระองค์อย่างต่อเนื่อง โดยจัดขึ้นทุกวันที่ 28 ของเดือน เพื่อให้พสกนิกรชาวเชียงใหม่ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศอย่างมั่นคงสืบไป นฤมล วรรณพริ้ง […]

เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ร่วมสืบสานงานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขิลเมืองแกน 

เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ร่วมกับสภาวัฒนธรรมเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา และพี่น้องประชาชนอำเภอแม่แตง ร่วมสืบสานงานประเพณีเดือน 8 เข้า เดือน 9 ออก ใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขิลเมืองแกน  และพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณพระเจ้าสามฝั่งแกน ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าสามฝั่งแกน วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  6.00 น. เวลา 9.00 น.นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ นายอำเภอแม่แตง นางสุดารัตน์ อินทราศี ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และพี่น้องประชาชน ร่วมพิธีโองการบวงสรวงพระเจ้าสามฝั่งแกนและเสาหลักเมือง(อินทขิล) เมืองแกน โดยเครื่องพลีกรรมบวงสรวง ๒๘ อย่าง และมีการแสดงฟ้อนถวายบวงสรวงดวงพระวิญญาณพระเจ้าสามฝั่งแกน การแสดงฟ้อนเล็บพื้นเมือง โดยช่างฟ้อนเล็บ 27 ชุมชน จำนวนกว่า 300 ชีวิต  พิธีกล่าวอังเจิญขึ้นต๊าวตังสี่แบบพื้นเมืองเหนือ การแสดงดนตรีพื้นเมืองแห่รับเทวดา ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าสามฝั่งแกน (ข่วงเมืองแกน)

สันนิบาตเทศบาลเชียงใหม่รวมพลซักซ้อมใหญ่ รับมือรัฐบาลใหม่ เตรียมพร้อมเลือกตั้งท้องถิ่น

สันนิบาตเทศบาลเชียงใหม่รวมพลังครั้งใหญ่จัดติวเข้มรับศึกเลือกตั้งท้องถิ่น เปิดเวทีนำผู้เชี่ยวชาญจากกรมส่งเสริมฯมาตอบข้อซักถาม วิธีแก้ปัญหาพร้อมแนะลู่ทางผันงบประมาณจากส่วนกลางเข้าพื้นที่ เตรียมร่วมรับมือทิศทางแนวนโยบายรัฐบาลชุดใหม่ นายศุภชัย ศุภศิริ นายกเทศมนตรีตำบลหนองแหย่ง เปิดเผยว่าคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่โดย ดร.จำรูญ เร่งถนอมทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลหางดง ประธานฯ ได้ประชุมร่วมและกำหนดจัดให้มีการประชุมวิชาการประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562 ขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยผู้เข้าร่วมประกอบไปด้วยผู้บริหาร ปลัดฯและผู้แทนฝ่ายสมาชิกสภาเทศบาลทุกแห่งในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งครั้งนี้จะเป็นการประชุมครั้งสำคัญเพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางรับกับแนวนโยบายการบริหารงานของรัฐบาลชุดใหม่ และเตรียมพร้อมเข้าสู่การเลือกตั้งท้องถิ่นที่จะมีขึ้นในเร็ววันนี้ซึ่งเป็นการเลือกตั้งภายไต้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ มีกฏระเบียบรายละเอียดปลีกย่อยมากมายที่ควรรับทราบ โดยคณะกรรมการฯได้นำวิทยากรเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ มาให้แนวทางการดำเนินงาน การบริหารงานเพื่อสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติเทศบาลและที่แก้ไขเพิ่มเติม ร่วมกันนำเสนอและการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในแต่ละพื้นที่ “จะมีผู้เชี่ยวชาญจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมาแนะเคล็ดวิธีการขอรับการจัดสรรงบประมาณจากกรมฯและการขอใช้เงินเหลือจ่าย ที่ผ่านมาเทศบาลหลายๆแห่งถูกดึงเงินเหลือจ่ายกลับคืนส่วนกลางไปเป็นจำนวนมากทำให้พลาดโอกาสนำงบฯส่วนนี้มาพัฒนาเพิ่มเติมในพื้นที่ ขอเชิญชวนสมาชิกสันนิบาตเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน โดยสามารถส่งรายชื่อลงทะเบียนล่วงหน้า ณ ที่ทำการสันนิบาตฯเทศบาลตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป”นายศุภชัยกล่าว  

ทนายชุติพนธ์ ต๊ะปวน นั่งนายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนธรรมราชศึกษา-วัดพระสิงห์ คนใหม่

วันนี้ (14 มีนาคม 2562)เวลา 13.00 น.สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนธรรมราชศึกษา-วัดพระสิงห์ นำโดยทนายชุติพนธ์ ต๊ะปวน นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยกรรมการบริหารชุดใหม่ ได้ร่วมประชุมครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมสมาคมฯ โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เพื่อปรึกษาหารือวางแผนงานในกิจกรรมของสมาคมฯ ร่วมกันต่อไป…พร้อมกันนั้นนายสำราญ จันทร์อดิศร อดีตนายกฯได้ทำการส่งมอบงานและบัญชีฯ ให้กับนายกฯและกรรมชุดใหม่เพื่อจะได้บริหารงานด้วยความต่อเนื่องต่อไป

รพ.ลานนา ร่วมกับเครือ รพ.รามคำแหง สนับสนุนกองทุนช่วยเหลือผู้พิทักษ์ป่า 1.2 ล้านบาท

โรงพยาบาลลานนา ร่วมกับเครือ รพ.รามคำแหง สนับสนุนกองทุนช่วยเหลือผู้พิทักษ์ป่า 1.2 ล้านบาท พร้อมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ดูแลนักปั่น  เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2562 ณ จุดสูงสุดของประเทศ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ โรงพยาบาลเครือรามคำแหงรวม 4 โรงพยาบาล ซึ่งประกอบด้วย โรงพยาบาลลานนา จ.เชียงใหม่ , โรงพยาบาลรามคำแหง , โรงพยาบาลสินแพทย์ และโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม นำโดยนายธฤต ชื่นอิ่ม , นพ.พิชญ สมบูรณสิน ที่ปรึกษากรรมการ โรงพยาบาลรามคำแหง และ นพ.ศิระ ฮั่นตระกูล กรรมการบริหาร โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม มอบเงินสนับสนุนจำนวน 1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) เพื่อสนับสนุนกองทุนช่วยเหลือผู้พิทักษ์ป่า ผู้มีบทบาทในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและผืนป่า โดยมี นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช นายทรงธรรม สุขสว่าง ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ และคุณกริชสยาม คงสตรี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เป็นตัวแทนในการรับมอบเงินสนับสนุนในครั้งนี้ […]

5 มีนาคม วันนักข่าว สื่อมวลชนเชียงใหม่ทำบุญอุทิศส่วนบุญกุศลแด่สื่อฯที่วายชนม์

5 มีนาคม 2562 วันนักข่าว สื่อมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ทำบุญถวายสังฆทาน อุทิศส่วนบุญกุศลแด่สื่อฯที่วายชนม์ กว่าครึ่งศตวรรษ วันนักข่าวได้ถือกำเนิดมาจากนักข่าวรุ่นบุกเบิกหลายท่าน ได้ร่วมกันชุมนุมก่อตั้ง สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย จึงถือว่าวันที่ 5 มีนาคม ของทุกๆปี เป็นวันหยุดของนักข่าว (นกน้อยในไร่ส้ม) และต่างให้ความสำคัญกับ วันนักข่าว กันเป็นอย่างดี วันที่ 5 มีนาคม 2562 วันนักข่าว นายอินสม ปัญญาโสภา นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคเหนือแห่งประเทศไทย นำมวลหมู่สมาชิกสื่อมวลชนเชียงใหม่ ร่วมทำบุญถวายสังฆทาน ถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์ พร้อมรับพรเพื่อเป็นสิริมงคลจาก พระครูอมรธรรมทัต เจ้าอาวาสวัดพันอ้น เชียงใหม่ และอุทิศส่วนบุญกุศลให้กับ สื่อมวลชน ที่วายชนม์ไปแล้ว พร้อมมอบทุนการศึกษาให้กับ บุตร – ธิดา ของสื่อมวลชน ณ ศาลาบำเพ็ญบุญ วัดพันอ้น อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่///// สุพัตร์ มหาวัน / รายงาน.

1 2 3 57