วันนี้ที่เชียงใหม่

กองทัพอากาศ จัดพิธีส่งศพนักบินผู้เสียสละจากกองบิน 41 เชียงใหม่ ไปยังกองบิน 6 ดอนเมือง อย่างสมเกียรติ

วันนี้ (12 ก.ค.62) ที่ท่าอากาศยานทหารกองบิน 41 เชียงใหม่ กองทัพอากาศได้จัดพิธีส่งศพ นาวาอากาศตรี ณฤพล เลิศกุศล นักบินที่สละชีพจากการบังคับเครื่องบินขับไล่ L39 ของกองทัพอากาศไม่ให้ตกลงในบริเวณชุมชน หมู่บ้านป่าเปอะ หมู่ 8 ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ ซึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ โดยขบวนพิธีเคลื่อนศพ นาวาอากาศตรี ณฤพล เลิศกุศล จากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ มาถึงท่าอากาศยานทหารกองบิน 41 โดยมี นายมนัส ขันใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการ ทหาร ตำรวจ บรรดาญาติ ของนักบิน และกองทหารเกียรติยศ ร่วมพิธีส่งศพอย่างสมเกียรติ จากนั้น ได้ทำพิธีส่งศพ โดยเครื่อง C-130 กองทัพอากาศไปยังท่าอากาศยานกองบิน 6 ดอนเมือง และเคลื่อนไปยังโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช เพื่อทำการชันสูตร จากนั้นจะเคลื่อนย้ายศพไปยังฌาปนสถานกองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน โดยมีพิธีรดน้ำศพ และน้ำหลวงพระราชทานอาบศพ ในเวลา 16.00 น. และจะมีพิธีสวดอภิธรรม […]

ฟ้าฮ่ามจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมเปิดโครงการฟื้นฟูพัฒนาและแก้ไขปัญหาลำน้ำแม่คาว

วันนี้  21 มิ.ย.62 เวลา 09.30 น.นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานจัดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมเปิดโครงการฟื้นฟูพัฒนาและแก้ไขปัญหาลำน้ำแม่คาว นพื้นที่บ้านแม่คาว ม.4 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมีนายปรีชา วรกุล นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม กล่าวรายงาน พร้อมด้วย พล.ต.ดำรงค์ คงเดช ผอ.สนภ.3 นทพ. หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลฟ้าฮ่าม นายปรีชา วรกุล นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลฟ้าฮ่ามเผยว่า เทศบาลตำบลฟ้าฮ่ามได้รับมอบหมายจากกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จำนวน 3 โครงการประกอบด้วย 1.โครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำคูคลองเพื่อสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 2.โครง 1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ 3. โครงการเพิ่มสวนหย่อมสวนสาธารณะให้กับชุมชน และอำเภอเมืองเชียงใหม่ได้เลือกลำน้ำแม่คาว เป็นลำน้ำสำหรับดำเนินโครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำคูคลองเพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพฃีวิตของประชาชนในระดับจังหวัด และให้นำแนวทางการดำเนินการของคลองแม่ข่ามาขยายผลไปสู่การพัฒนาลำน้ำแม่คาวต่อไป dhfdjhfjhr

ตำบลฟ้าฮ่ามจัดกิจกรรมKick Off Big Cleaning Dayรณรงค์ณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันภัยร้าย

วันที่ 9 มี.ค.62  เวลา 08.30 น.นายปรีชา  วรกุล นายกเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick Off รณรงค์Big Cleaning Day รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันภัยร้ายไข้เลือดออก โรคซิก้า โรคปวดข้อยุงลาย ร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลฟ้าฮ่ามโดยกำนันกำพล ทรงคำ , ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลฟ้าฮ่าม เทศบาลตำบลฟ้าฮ่ามฯ, เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขะจาวนำโดย นายนิกร ยะแสน. นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ. ผอ.รพ.สต.บ้านขะจาว โดย หลังจากเปิดงานแล้วผู้ใหญ่บ้านของแต่ละหมู่บ้านได้นำคระทำงานลงปฏิบัติการรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายในพื้นที่ของตนเอง นายปรีชา  วรกุล นายกเทศบาลตำบลฟ้าฮ่ามฯ ได้กล่าวขอบคุณที่ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี  ซึ่งเป็นการเริ่มต้นที่ดีทั้งท้องที่ท้องถิ่น และคาดหวังว่าปีนี้จะควบคุมโรคไข้เลือดออกได้เหมือนปีที่ผ่านมา

กำนันกล้า กำนันฟ้าฮ่ามนำทีมปกครองตรวจหาสารเสพติด รีเซ็ตตัวเองก่อนสนองนโยบายรัฐ

กำนันกล้า กำนันตำบลฟ้าฮ่ามนำทีมปกครอง ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด รีเซ็ตตัวเองก่อน สนองนโยบายแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ.2558-2562 ตามคำสั่งของนายวีรพันธ์ ดีอ่อน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เมื่อเวลา 15.30 น. 5 มี.ค.62 ณ รพ.สต.เทศบาบตำบลฟ้าฮ่าม นายกำพล ทรงคำ กำนันตำบลฟ้าฮ่าม ได้นำ ผู้ใหญ่บ้าน, แพทย์ประจำตำบล ,สารวัตรกำนัน ,ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ตำบลฟ้าฮ่าม จำนวน 23 คน ชาย17คน และหญิง 6 ตรวจปัสสาวะเพื่อตรวจหาสารเสพติดในร่างกาย จากผลการตรวจ ไม่พบสารเสพติดในร่างกาย ทั้ง 23 คน โดยหมอนิกร ยะแสน. นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ. รพ.สต.บ้านขะจาว ตำบลฟ้าฮ่าม. อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เป้นผู้ตรวจในครั้งนี้ นายกำพล ทรงคำ เผยว่า ด้วยทางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด พ.ศ.2558-2562 โดยให้ศูยน์ปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอ(ศป.ปส.อ.) ดำเนินตามแผนประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคงปลอดภัยยาเสพติด(แผนประชารัฐ 9 ขั้นตอน) โดยการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ คัดแยกผู้มีพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด […]

กองทุนแม่ของแผ่นดินฯร่วมพช.อ.เมืองเชียงใหม่ จัดอบรมแกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

กองทุนแม่ของแผ่นดินฯร่วมพช.อ.เมืองเชียงใหม่ จัดอบรมแกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงผลักดันเป็นชุมชนต้นแบบในอนาคต ที่หมู่ 4 บ้านร้องอ้อ ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ วันที่ 28 ก.พ.62 เวลา 09.30 น. ที่ศาลาเอนกประสงค์บ้านร้องอ้อ หมู่ที่ 4 ตำบลสันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นายสว่าง ธาตุอินทร์จันทร์ ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน จ.เชียงใหม่และ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน พร้อมด้วยนางธัญธิตา วชิราวงศ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ อ.เมือง จ.เชียงใหม่, นางดวงใจ สมแก้ว นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชน อ.เมืองจ.เชียงใหม่ นายคำดี บุญสละ กำนันตำบลสันเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ นางพรชลี มีบุญ นว.พช.ชำนาญการ และนายกำพล ทรงคำ กำนันตำบลฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านท่ากระดาษริมเหมือง เข้าร่วมการอบรม พร้อมบรรยายประสบการณ์ ความรู้ให้แก่แกนนำหมู่บ้านที่เข้าอบรมตาม “โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง” บ้านร้องอ้อ หมู่ที่ 4 ต.สันผีเสื้อ […]

“บวร”บ้าน วัด โรงเรียน ที่ยังเหลืออยู่ไม่มากนักที่บ้านสันทรายต้นกอก ร่วมจัดวันเด็ก

วันนี้ 12 ม.ค. 2562 ณ ศาลาเอนกประสงค์”สังฆาประชารัฐ”หน้าวัดสันทรายต้นกอก ม.7 ต.ฟ้าฮ่าม จ.เชียงใหม่ กลุ่มผู้ใหญ่ใจดี ในสังคมที่เข้มแข็งคือ บ้าน วัด โรงเรียน “บวร” ร่วมกันจัดงาน “วันเด็ก” ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคี ความพร้อมเพรียงใน ตำบล แล้วยังเป็นการส่งเสริม ให้ความสนุกสนานแก่เด็ก โดยได้รับการสนับสนุนสถานที่จากพระปลัด ดร.เฉลิมพล สิริวฑฺฒโน เจ้าอาวาสวัดสันทรายต้นกอก และนาย อุดม อินชัย ประธานสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่ามเป็นประธาน กล่าวรายงานโดยนายอานนท์ ไชยรัตน์ ผู้ใหญ่บ้าน ม.7 พร้อมด้วยนาย กำพล ทรงคำ กำนันฯ นายศักดา ศักดิ์ใหญ่ ผอ.รร.บ้านท่าหลุกสันทรายฯ  นายอภิชาติ วงศ์คีรี ผอ.รร.วัดขะจาวฯ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ภายในงานมีการแสดงและการเล่นเกมส์อย่างสนุกสนาน ของเด็กๆที่พากันมาในงานจำนวนมากและมีการแจกรางวัลให้กับเด็กที่มาลงทะเบียนเพื่อรับรางวัล จักรยาน ของนายปรีชา วรกุล นายกเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม

อลังการงานหนาวนี้ที่เมืองแกนสัมผัสดอกคำแผ้แหล้ -ทุ่งคอสมอส-ชิมไส้อั่วยาวที่สุดในโลก

อลังการงานหนาวนี้ที่เมืองแกนครั้งที่ 9 นทท.สัมผัสดอกคำแผ้แหล้ และทุ่งคอสมอสแน่นขนัดและชิมไส้อั่วยาวที่สุดในโลก วันนี้ (25 ธ.ค. 61)เมื่อเวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ได้ดำเนินพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยชุมชนเพื่อการเรียนรู้ “หนาวนี้ที่เมืองแกน ครั้งที่ 9” โดยได้รับเกียรติจากนายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ นายสืบพงษ์ นิ่มพูนสวัสดิ์ นายอำเภอแม่แตง ให้เกียรติกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน และได้รับเกียรติจากนายเฉลิมศักดิ์ สุรนันท์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับท่านประธานในพิธี พร้อมด้วย นางสุดารัตน์ อินทราศี ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา สมาชิกสภาเทศบาล นายกจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง ข้าราชการ และประชาชน ร่วมให้การต้อนรับ โดยท่านประธานในพิธี ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ท่านนายอำเภอแม่แตง ท่านเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และท่านผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ ท่านภัคนันท์ วินิจชัย ได้ร่วมปล่อยปลาลงในอ่างน้ำ แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่เมืองแกน ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว เมื่อท่านประธานในพิธีได้ปล่อยปลาลงอ่างน้ำแล้ว ก็ปรากฏสัญญาณของพิธีเปิดงาน “หลุกวิดน้ำหมุนวน วิทน้ำไหลลงตามรางน้ำ เกิดเป็นน้ำตกไหลลงสู่อ่างน้ำ” ถือเป็นสัญลักษณ์ในพิธีเปิดงานหนาวนี้ที่เมืองแกน […]

เทศบาลฯอัญเชิญไฟพระฤกษ์ การแข่งขันกีฬานักเรียน อปท.แห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ

เทศบาลฯอัญเชิญไฟพระฤกษ์ การแข่งขันกีฬานักเรียน อปท.แห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ สู่สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ณ สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศบาลนครเชียงใหม่ พร้อมผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ ผู้ควบคุมผู้ฝึกสอน ทัพนักกีฬาจาก อปท.ทั่วประเทศกว่า 150 คน ได้อัญเชิญไฟพระฤกษ์ ออกจากสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ไปแจ่งศรีภูมิไปตามถนนชัยศรีภูมิ เลี้ยวขวาสู่ถนนศรีภูมิ รอบคูเมืองด้านใน เลี้ยวขวาประตูช้างเผือกเข้าสู่ถนนโชตนาถึงสี่แยกขนส่งช้างเผือก เลี้ยวขวามุ่งหน้าไปยังสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ ซึ่งใช้เป็นสนามการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 “นครเชียงใหม่เกมส์” ระหว่างวันที่ 2-10 ธันวาคม 2561 รวมระยะทางกว่า 4 กิโลเมตร ปีนี้ทางเทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพในการแข่งขันกีฬาฯครั้งนี้ โดยจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการวันที่ 2 ธันวาคม 2561 นี้ การแข่งขันกีฬา อปท.ทั่วประเทศ ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฯครั้งนี้ อาทิ […]

ครั้งแรก ที่เดียว หนึ่งเดียว แข่ง“สะเปา”ชิงถ้วยนายกฯประยุทธ์ จันทร์โอชา

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 เวลา 19.00 น. นางมันทนา กันสิทธิ์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีล่อง”สะเปา”เดือนยี่เป็งจังหวัดเชียงใหม่  พร้อมด้วยคณะกรรมการ ประชาชนบ้านสันทรายต้นกอก ม.7 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ซึ่งสนับสนุนโดยสำนักงานวัฒนธรรม สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้การแข่ง “”เพื่อเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริม ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ให้ประชาชนได้ร่วมสืบสานงานประเพณีล่องสะเปา พร้อมทั้งเป็นส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ โดยภายในงานได้จัดให้มีการแข่งขันประกวดซุ่มประตูป่า แข่งขัน “บ่าข่างโว่” แข่งขัน “สะเปา” การแสดงจากศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม พื้นบ้าน สลีปิงจัยแก้วกว้าง ซึ่งอยู่ภายในหมู่บ้านสันทรายต้นกอก โดยผู้ที่ชนะเลิศการแข่งขัน “สะเปา”ได้แก่นายจันทร์ อินต๊ะแก้ว ได้รับเกียรติบัตร และถ้วยรางวัลจากนายประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อม เงินรางวัล 8,000 บาท

1 2 3 44