สกู๊ปซีเอ็มสกาย

สาวป.โท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คว้าตำแหน่งนางสาวเชียงใหม่ 2561

สาวปริญญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คว้าตำแหน่งนางสาวเชียงใหม่ 2561 “ประกายแห่งล้านนาความงามคู่แผ่นดิน” ปีที่ 85 เพื่อทำหน้าที่ทูตทางวัฒนธรรม เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2561 ที่เวทีการประกวดนางสาวเชียงใหม่ ประจำปี 2561 ภายในงานท่องเที่ยวฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2561 การประกวดนางสาวเชีงใหม่ ประจำปี 2561″ประกายแห่งล้านนา ความงามคู่แผ่นดิน ” ปีที่85 โดยการคัดเลือกสาวงามที่เข้าร่วมประกวดโดยคัดให้เหลือ 20 คน และคัดเหลือ 10 คนสุดท้ายในชุดราตรี และชุดว่ายน้ำ และเหลือ 5 คนสุดท้าย เพื่อตอบคำถามจากคณะกรรมการ ท่ามกลางเหล่ากองเชียร์สาวงามและประชาชนทั่วไปพร้อมใจมาชื่นชมความงามเอื้องเหนืออย่างคึกคัก ผลการประกวดนางสามเชียงใหม่ประจำปี 2561 ผู้ชนะเลิศคว้าตำแหน่งนางสาวเชียงใหม่ ประจำปี 2561 ได้แก่ หมายเลข 23 นางสาววธูสิริ ใจกลาง อายุ 24 ปี นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ […]

ชุมชนบ้านแม่ซา อนุรักษ์ทรัพยากรป่า-น้ำ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีปกาเกอะญอ

ชุมชนบ้านแม่ซา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ จัดการชุมชนด้วยการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าน้ำ โดยอาศัยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีปกาเกอะญอในการบริหารจัดการ ทำให้การดำรงชีวิตของชุมชนอุดมสมบูรณ์และเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป.. หมู่บ้านแม่ซา ซึ่งเป็นหมู่บ้านชนเผ่ากะเหรี่ยง หรือปกาเกอะญอ ที่อยู่อาศัยพื้นที่แห่งนี้มานา ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ 170 กม.โดยใช้เส้นทางเชียงใหม่ จอมทอง หลังจากนั้นก็ขับขึ้นดอยอิทนนท์ ลงสู่อำเภอแม่แจ่ม และจากตัวอำเภอแม่แจ่มเดินทางไปยังบ้านแม่ชาอีกประมาณ 60 กม. พื้นส่วนใหญ่ป่ามีภูเขาสลาดซับซ้อนเขียวขจีเต็มไปด้วยป่าธรรมชาติและผสผสานทุ่งไร่ข้าวโพดเกษตรกร ซึ่งถนนจะลาดยางตลอดสายจนถึงหมู่บ้าน ประชาชนอาศัยอยู่สอง ฝั่งน้ำสมาชิกในหมู่หมู่ประมาณ 200 ครัวเรือน 700 กว่าชีวิต ส่วนใหญ่ นับถือศาสนาคริสต์ นิกายโปรเตสแตนต์ วิถีชีวิตของประชาชนส่วนใหญ่ ยึดอาชีพทำนา ทำสวน ผสมผสานกับการทำไร่หมุนเวียนเป็นบางส่วน นายทนงศักดิ์ ม่อนดอก ชายกลาย 48 ปี ผู้นำชุมชนภาคประชาชน กล่าวว่าเมื่อ 20 ปีก่อน น้ำแม่แจ่ม ตอนบน ไม่มีกฎกติกา ในการจัดการในการจัดการบริหารทรัพยากรน้ำ (สัตว์น้ำ )อย่างเป็นระบบ ทำให้ชาวบ้านต่างหาวิธี ทุกอย่าง ไร้การอนุรักษ์ เช่น การใช้ไฟฟ้าช็อคปลา เบื่อ […]

ชาวบ้านเฮ..จราจรจับมือเทศบาล ต.สันผีเสื้อ ปรับปรุงป้อมตำรวจ จัด จนท.จราจร ดูแลแยกอันตราย

วันนี้ 7 มิ.ย.60 นายลักษ์ บุญชละ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสันผีเสื้อฯพ.ต.ท.วินิจฉัย พินิจศักดิ์ รอง ผกก.กลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรฯ เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ  ร่วมมือกันปรับปรุงป้อมตำรวจสาขาส่วนแยกบ้านป่าข่อยใต้ ทั้งนี้ นายลักษ์ บุญชละ เผยว่าป้อมดังกล่าวได้สร้างขึ้นมากว่าสองปีที่แล้ว แต่จำกัดด้วยข้อกฎหมายจึงได้หยุดการใช้ไประยะหนึ่ง ทาง พ.ต.ท.วินิจฉัย พินิจศักดิ์ฯได้รับการร้องเรียนผ่านกลุ่มไลน์ประชาสัมพันธ์ของงานจราจรว่า บริเวณแยกดังกล่าวเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยมาก จึงได้แจ้งมายังนายลักษ์ บุญชละ จนได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากทางเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ มาปรับปรุงใช้เป็นที่พักเจ้าหน้าที่ที่คอยมาดูแลการจราจรบริเวณดังกล่าวเพื่อป้องกันและลดการอุบัติเหตุต่อไป.

รายงานพิเศษ…เดินสายเชิงรุกเพื่อปกป้องป่าของแผ่นดินแม่ (แม่ฮ่องสอน )

รายงานพิเศษ.. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแม่ฮ่องสอน เดินสายเชิงรุกเพื่อปกป้องป่าของแผ่นดินแม่ ( แม่ฮ่องสอน ) ตามนโยบายรัฐฯ Road mapประชารัฐ มุ่งเน้น ให้ประชาชนชุมชนรู้จักหันมาใช้วัสดุเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ผู้อำนวยการสูง) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า แนวทางในการทำงานของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอนนั้น ได้วางแผนการทำงานแบบเชิงรุกและบูรณาการณ์ โดยประสานกับทุกหน่วยงานในพื้นที่ ไม่ว่า ฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ ท้องถิ่น ตลอดจนผู้นำชุมชนการปฏิบัติงานทุกอย่างต้องยึดหลักและนโยบายพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐบาล เป็นหลักตาม.Road mapประชารัฐโดยมุ่งเน้น ให้ประชาชนชุมชนรู้จักหันมาใช้วัสดุเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก ขณะเดียวกัน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ยังได้เตรียมความพร้อมในเรื่องการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า แบบบูรณาการ โดยกำหนดพื้นที่ดูแลรับผิดชอบอย่างชัดเจน ประเมินผลปฎิบัติการทุกสัปดาห์ ประกอบกับกำหนดภารกิจหน้าที่ลงสู่อำเภอตำบลหมู่บ้านและหย่อมบ้านโดยมุ่งเน้นการการป้องกันฯและการสื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่านวิทยุหลักของจังหวัดแม่ฮ่องสอน 3ภาษาเนื่องจากราษฎรส่วนใหญ่เป็นชนเผ่าหลายชนเผ่าสร้างเครือข่ายโดยเน้นผู้นำชุมชนหรือผู้นำจิตวิญญานที่ชาวบ้านให้ความเคารพเชื่อถือ ในระยะเวลาเดือนสองเดือนภายหน้านี้ จัดทำแนวหน้ากันไฟแต่ละอำเภอที่มีเขตรับผิดชอบติดต่อไปเพื่อไม่ให้เกิดไฟป่าในพื้นที่ของแต่ละท้องที่อย่างชัดเจน นอกจากนี้แล้วได้ประสานกับ ทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 17 ได้ประสานกับผู้นำท้องถิ่นของประเทศเพื่อนบ้าน ( เมียร์มา ) จะขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดการไฟป่า โดยเฉพาะในเขตติดต่อตามแนวชายแดน วัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนทั้งสองประเทศมีส่วนร่วมในเรื่องไฟป่าที่สร้างปัญหาให้เกิดหมอกควัน และให้เกิดความรักสามัคคีบ้านพี่เมืองกัน คาดว่าปีนี้จังหวัดแม่ฮ่องสอนคงลดปริมาณการเกิดหมอกควันและไฟป่าอย่างมีประสิทธิภาพกว่าหลายปีที่ผ่าน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวอีกว่า […]

ซอย 6 สามัคคีบ้านศรีบุญเรือง วิถีชุมชน ต้นแบบแห่งความสามัคคี อ.สารภี เชียงใหม่

ที่ ซอย 6 สามัคคี บ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่3 ตำบลไชยสถาน อ.สารภี จ.เชียงใหม่ นายบุญโสต สมมนุษย์ นายกเทศมนตรีเทศบาล ต.ไชยสถานฯ ชาวบ้านกว่า 32 ครอบครัว ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ในทุกวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี ซึ่งชาวบ้านได้ปฎิบัติสืบทอดกันมาหลายสิบปีแล้วจากรุ่นสู่รุ่น ชาวบ้านในซอยนี้เล่าว่าเกิดมาก็เห็นกิจกรรมนี้แล้ว และมีการพัฒนากิจกรรมขึ้นเรื่อยๆตามความเจริญของชุมชน นอกจากกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่แล้วยังมีกิจกรรมการทำซุ้มประตูป่าจุดผางประทีปในคืนวันยี่เป็ง,กิจกรรมปี๋ใหม่เมือง การแห่ไม้ก้ำพร้อมดำหัวผู้เฒ่า-ผู้แก่ ทั้งหมดถึง 5 คน ซึ่งมีแม่จันทร์ โพธา  อายุมากถึง 88 ปี เป็นที่เคารพนับถือของคนในซอย อีกทั้งร่วมกันทำความสะอาดซอยในวันสำคัญต่างๆ และภายในซอยนี้มีเป็นศูนย์รวมหลากหลายอาชีพหลายอย่างอาทิเช่น โรงงานย้อมผ้า,สำนักงานบัญชี, Cooking tour โรงเรียนสอนทำอาหารแก่แขกทัวร์ต่างชาติ บริษัทรับเหมาก่อสร้าง ,และบริษัททัวร์รถตู้เช่าบริการ อีกด้วย ชาวบ้านในซอยให้ความสำคัญในเรื่องความเป็นกลุ่มความเป็นหนึ่งเดียวในทุกๆเรื่อง จะช่วยกันคิดช่วยกันสร้างสรรค์ แล้วสอนลูกสอนหลานให้รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รู้จักแบ่งปัน มีความสามัคคี โดยมี นางนงนุช โพธา สมาชิกสภาเทศบาล ต.ไชยสถานฯ , นายอุทัย […]

ทต.หนองหารนำชาวบ้านทำผางประทีปจุดแปรอักษรถวายในหลวง

นายสุพล ณ วิชัย สจ.เชียงใหม่ อ.สันทราย เขต 2  นางสุพิศ.  เถียรทิม นายกเทศมนตรี ทต.หนองหารฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล ข้าราชการ เจ้าหน้าที่พนักงาน ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองหาร 5 หมู่บ้าน ร่วมถวายความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยการร่วมแรงร่วมใจทำผางประทีปเพื่อจุดผางประทีป แปรอักษร ณ เทศบาลตำบลหนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่  

ตำรวจภูธรภาค5 เปิด [email protected] 8 จังหวัดภาคเหนือ เชิญชวนร่วมเป็นสมาชิกรับแจ้งเหตุ

ตำรวจภูธรภาค5 พร้อมเปิด [email protected] 8 จังหวัดภาคเหนือ รับแจ้งเบาะแสทางไลน์ เพื่อป้องกันเหตุด่วนเหตุร้ายและเพิ่มความมั่นใจแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลลอยกระทง พล.ต.ต.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ รรท.ผบช.5 มอบหมายให้ พล.ต.ต.พิทยา ศิริรักษ์ รรท.รอง ผบช.5 และ พล.ต.ต.พงษ์เดช พรหมมิจิตร. รรท.รอง ผบช.5 อำนวยการในการจัดทำไลน์แอด([email protected])เพื่อเป็นช่องทางใหม่ ในการอำนวยความสะดวกกับประชาชน นอกเหนือจากหมายเลขฉุกเฉิน 191ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันเหตุ แจ้งเหตุ เบาะแสยาเสพติด และอาชญากรรม รวมถึงการขอความช่วยเหลือ ร้องทุกข์ เป็นการสร้างความมั่นใจกับประชาชนและนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะช่วงเทศกาลลอยกระทงในห้วงเวลา 12-15 พ.ย. 2559 นี้ โดยให้ตำรวจภูธรใน 8 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย แพร่ น่าน ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องส่อน ให้จัดทำไลน์แอด([email protected]) ซึ่งสามารถรองรับสมาชิกได้ถึง 50,000 คน โดยสมาชิกสามารถแจ้งเบาะแสแบบลับ และปลอดภัยกับผู้แจ้ง ที่ส่งข้อมูลได้ทั้งข้อความ เสียง และภาพเคลื่อนไหว […]

อดีตประธานลูกเสือชาวบ้านเชียงใหม่ โชว์ภาพประทับใจเฝ้ารับเสด็จฯในหลวง

อดีตประธานชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดเชียงใหม่ วัย ๗๖ ปี โชว์ภาพประทับใจ เฝ้ารับเสด็จฯในหลวง ณ บ้านขุนกลาง ดอยอินทนนท์ ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ นายสุรพล เกียรติไชยากร หรือรู้จักในนาม “เฮียเส่ง” อดีตประธานชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดเชียงใหม่ วัย ๗๖ ปี โชว์รูปภาพประทับใจ ที่มีโอกาสเข้าเฝ้าในหลวงเมื่อ ๒ ก.พ.๒๕๒๐ (ทรงขับรถด้วยพระองค์เอง) รวม ๓ ครั้งในชีวิตการเป็นลูกเสือชาวบ้าน ในการกราบทูลรายงานความก้าวหน้ากิจการลูกเสือชาวบ้านของอำเภอจอมทอง ณ บัานขุนกลางดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ทรงแนะนำให้ชาวเขาเลิกปลูกฝิ่น และนำพืชเศรษฐกิจมาปลูกแทน ซึ่งนายสุรพล เกียรติไชยากร ได้น้อมนำพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิต จึงทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิต เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรเชียงใหม่ถึง ๙ สมัย และล่าสุดได้น้อมนำพระราชดำริการจัดการชลประทานขนาดกลาง ในการสร้างอ่างเก็บน้ำแม่หอย ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง มูลค่า ๖๘๐ ล้านบาท ซึ่งจะก่อสร้างในช่วงปี ๒๕๖๐ เพื่อพี่น้องชาวอำเภอดอยหล่อและอำเภอจอมทอง จะได้ใช้ประโยชน์ในภาคเกษตรและครัวเรือนอย่างทั่วถึงในช่วงฤดูแล้ง รูปภาพจากจอมทอง […]

สมาคมนักดนตรี นักร้อง นักแต่งเพลง ทำความเข้าใจนักดนตรีผู้ประกอบการเชียงใหม่

สมาคมนักดนตรี นักร้อง นักแต่งเพลง เชียงใหม่ทำความเข้าใจนักดนตรีผู้ประกอบการเชียงใหม่เล่นดนตรีให้เหมาะสม ที่ร้านวอร์มอัพคาเฟ่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นายพันธวัลย์ กรรณกุลสุนทร นายกสมาคมนักดนตรี นักร้อง นักแต่งเพลง เชียงใหม่(CMSSA) ชี้แจงผู้ประกอบการร้านอาหาร ภัตราคาร โรงแรม ตลอดจนนักดนตรี นักร้อง นักแสดง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อประกอบอาชีพของแต่ละคนได้อย่างถูกต้องในช่วง 30 วันนี้ เพื่อให้ประชาชนได้ผ่านพ้นช่วงเวลาแห่งความเศร้าโศกอาลัยแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯอันเป็นที่รักยิ่ง เผยงดงานรื่นเริงจัดพิเศษเช่นคอนเสิร์ต จัดที่สาธารณะ ที่มิดชิดสามารถจัดได้ แต่ลดระดับเสียงพิจารณาความเหมาะสมเนื้อหาเพลงตามความเหมาะสมในเชิงขอความร่วมมือ้ด้วยกันอย่างราบรื่นเรียบร้อยและยังคงมีสติมั่นคงเข้มแข็งในการดำเนินการประกอบอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อเป็นคนดีของสังคมตามรอยพระองค์ท่านต่อไป นายพันธวัลย์ กรรณกุลสุนทร เปิดเผยว่า ตนเองได้เข้าหารือร่วมกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยพรุ่งนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่จะได้ประชุมฝ่ายปกครองให้ทราบแนวทางที่ชัดเจนอีกครั้ง โดยวันนี้มีคำสั่งมาแต่ไม่ได้ชี้แจงให้ชัดเจน โดยกระทรวงมหาดไทยได้ออกหนังสือแจ้งทางประชาชนผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจไปตามปกติ แต่ขอความร่วมมือลดระดับเสียงเพื่อให้เกิดความเหมาะสม ตนได้รับหน้าที่มาประสานกับภาคเอกชน ทราบว่าภาครัฐมีเจตนาที่ดี เพื่อลดช่องว่างในการปฏิบัติให้ชัดเจนเพื่อดำเนินธุรกิจต่อไปได้ หนึ่งคือห้ามงานรื่นเริงจัดเป็นเฉพาะการ เช่น คอนเสิร์ต หรือจัดงานในที่สาธารณะต่างๆ จัดขึ้นโดยธุรกิจที่ไม่เป็นประจำก็ขอให้เลื่อนไปก่อนหลัง 30 วัน ในส่วนของธุรกิจที่เราไม่มีความชัดเจน อาจเข้าใจผิดว่าประกอบการไม่ให้เล่นดนตรีซึ่งไม่จริง แต่ในการเล่นดนตรีมีภาพออกมาในการรื่นเริง ก็เว้นออกไปอย่าเอิกเกริก แต่ไม่ได้ห้ามขอความร่วมมืออย่าออกมาเล่นนอกร้าน ให้มีความออกมารื่นเริงในขณะที่ควรจะเศร้า โดยส่วนของพื้นที่มิดชิดก็ไม่มีปัญหาอะไร ก็ลดระดับเสียงลง พิจารณาตามความเหมาะสม   […]

นักวิชาการแนะการใช้พลังงานทดแทนราคาถูก ดัดแปลงเป็นหลังรถ หลังคาบ้านได้ ช่วยลดโลกร้อน

นักวิชาการแนะการใช้พลังงานทดแทนราคาถูก ดัดแปลงเป็นหลังรถ หลังคาบ้านได้ ช่วยลดโลกร้อนได้ดีที่สุด นักวิชาการแนะนำ การใช้พลังงานทดแทน เลือกใช้ในราคาถูก แต่เพราะไม่มีใครแนะนำจึงทำให้ประชาชนกลัวไม่กล้าที่จะซื้อไปใช้เพราะกลัวราคาแพง ทุกวันนี้พลังงานทดแทนที่เหลือในธรรมชาติมีจำนวนมากนำมาใช้ได้ทุกด้าน ที่สำคัญช่วยลดโลกร้อนได้ดีกว่าวิธีอื่น เมื่อวันที่ 7 ก.ย.2559 ดร.ถนัด เกษประดิษฐ อาจารย์คณะกรมการหลักสูตร ดุษฎีบัณทิต สาขาวิศวกรรมพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยสยาม และที่ปรึกษาโครงการวิจัยพลังงานทดแทนและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.เชียงใหม่ ทำหน้าที่อนุกรรมการ กรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนฯ อาชีวศึกษา (กรอ.อศ.) และเป็นอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่า ตนศึกษาพลังงานทดแทน และพลังงานสะอาดมาตั้ง พ.ศ.2541 มาถึงวันนี้อุปกรณ์ที่เป็นพลังงานทดแทน เช่น โซล่าเซลล์ Solar Cell (โซลาร์เซลล์ราคาถูกก็มี) โซล่าเซลล์ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ไฟถนนโซล่าเซลล์ ไฟกระพริบ LED ไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ ไฟจราจร LED ไฟจราจรพลังแสงอาทิตย์ เครื่องชาร์ท ไฟกระพริบโซล่าเซลล์ อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับ Solarcell Inverter หม้อแปลง แบตเตอรี่ โคมไฟสนาม […]

1 2 3 6